Kommersielle Prosjektledere

ATA Hill & Smith AS er den norske delen av det UK-baserte infrastrukturkonsernet Hill & Smith Holdings Plc. Konsernet har globalt ca 3600 ansatte og er notert på børsen i London (LSE). Foruten selskaper i Sverige og Norge, har konsernet produksjon og/eller datterselskaper i UK, Frankrike, USA, Thailand, Kina, India og Australia. ATA Hill & Smith utvikler trafikksikkerhet og produserer bl.a. støtputer, portaler, kjøretøysutrustning, støyskjermer og ulike typer rekkverk for veier og jernbane. Selskapets mål er å bidra til å nå nullvisjonen for de som ferdes på eller langs veien, både som trafikant (hard eller myk) eller som veiarbeider.

FirmaVisindi for ATA Hill & Smith
FylkeBuskerud
StedDrammen
Søknadsfristsnarest

Selskapet ble etablert i Norge i 2013 og er nå inne i en vekstperiode mht omsetning, leveranser og organisasjon. I denne forbindelse søkes nå

Kommersielle Prosjektledere

  • Støyskjerming
  • Rekkverk

Som Prosjektleder får du sterk innflytelse og påvirkning på selskapets strategi og fremtidige utvikling i det norske markedet. Organisasjonen i Norge er teamorientert, liten og effektiv, og hverdagen preges av operative gjøremål i krysningspunktet mellom kunder og marked, prosjektleveranser og egen organisasjon lokalt og globalt.

Du vil sammen med daglig leder blant annet jobbe utadrettet med kundekontakt og markedsarbeid, anbud og presentasjoner. Som prosjektleder vil du deretter være bindeleddet mellom kundene og egen organisasjon under leveranse- og prosjektfasen. Jobben vil gi stort nettverk mot den norske infrastrukturbransjen; vegmyndigheter, installatører og entreprenører, i tillegg til godt kjennskap til ATA Hill & Smiths globale organisasjon.

Vi tror du har relevant utdanning i teknisk eller kommersiell retning og god teknisk forståelse. Erfaring fra samferdselssektoren vil være en fordel, gjerne fra entreprenør- eller installasjonsvirksomhet rettet mot vei- og jernbane. Alternativt kan erfaring fra bygg/anleggssektoren eller olje/offshorebransjen være relevant. Det er viktig med en viss prosessforståelse fra sektoren og de ulike aktørenes roller; fra stat/kommune til byggherre, entreprenør, installasjonsselskaper og produktleverandører. God og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

I en liten organisasjon vil alle ansatte være involvert i mange og kryssende oppgaver; og teamfølelsen og fellesskapsfølelsen blir viktig. Vi vil legge avgjørende vekt også på dine allroundegenskaper - og din motivasjon til å bidra positivt i mange og varierte oppgaver. Kommersiell teft og markedsarbeid vil i en oppbyggingsfase være like viktig som god prosjektledelse og forutsigbare tekniske leveranser når kontraktene er vel i havn; og begge disse aspektene ved stillingen bør beherskes godt.

Vi tilbyr en spennende reise i et internasjonalt konsern som har fått god mottagelse i Norge. Din innsats blir meget synlig og du vil ha sterk innflytelse på selskapets videre utvikling. Det norske hovedkontoret ligger sentralt i Drammen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med Visindi AS ved Atle Ronglan, tel. 966 27 089, eller Tommy Skjervold, tel. 930 56 450. Søk på stillingen via www.visindi.no, senest innen 15. mars. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Vis flere stillinger: