Kommentar for NS 8405

En kommentarutgave på over 500 sider for den nye entreprisestandarden NS 8405 foreligger nå.

Kommentaren er skrevet for å dekke behovet for alle som i sitt daglige arbeid bruker standarden eller ønsker en nærmere redegjørelse for praktiske fortolkningsspørsmål. Hovedforfatter er advokat Helge Jakob Kolrud som ledet det vanskelige og langvarige revisjonsarbeidet av denne byggenæringens så sentrale standard. Kolrud er høyesterettsadvokat og partner i Advokatfirmaet Haavind Vislie AS. Han har med seg åtte medforfattere som alle har lang erfaring innen entreprisesaker og jobber i det samme advokatfirmaet. Boken har også nytt godt av kompetansen til NS 8405-komiteens sekretær, advokat Hans Jakob Urbye, som har lest gjennom manuskriptet samt har bidratt med mange gode råd. Utgiver er Universitetsforlaget.