Helge Kokslien skal være byggevarehandelens representant i Building Smart. Foto: Bygg&Handel

Kokslien blir Virkes BIM-mann

Virke Byggevarehandel har engasjert Helge Kokslien til å lede handelens BIM-utvalg og være byggevarehandelens representant i Building Smart.

Engasjementet er initiert og vedtatt av styret i Virke Byggevarehandel, og Kokslien starter i sin nye funksjon kommende nyttår.

– Dette har jeg tro på at blir et løft for BIM-arbeidet i Norge, kommenterer Bengt Herning som er direktør byggevarehandel i Virke.

Helge Kokslien har 20 års erfaring som prosjektleder, programmerer og konsulent og med ledelse/ strategi innenfor IT og forretningsprosesser i byggevarehandelen. Gjennom sine 12 år i ASP (nå EG) hadde han et nært og godt samarbeid med de aller fleste byggevarekjedene i Norge.

De siste 7,5 årene har Kokslien vært IT leder i Byggmakker Handel hvorav de siste fem årene som ansvarlig for IT og forretningsprosesser i kjeden. Han har også vært sentral i arbeidet innenfor EDI standardiseringen i bransjen via SU (Standardiseringsutvalget).