Illustrasjonsbilde

KOFA snur – Vegvesenet skriver kontrakt med Kruse Smith/Bjelland

På eget initiativ har KOFA behandlet saken om utbyggingen av rv 509 Sømmevågen og Flyplassvegen i Rogaland for andre gang. Nå kommer de frem til at Statens vegvesen ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser. Statens vegvesen Region vest vil nå skrive kontakt med Kruse Smith/Bjelland, som opprinnelig var fjerde lavest på anbudsåpningen.

– Dette var i tråd med vår innstilling, og vi er fornøyde med KOFAs avgjørelse. Vi har nå kalt inn til kontraktskriving med Kruse Smith/Bjelland tirsdag 28. oktober. Vi har håp om at aktørene kan komme i gang med jobben i løpet av november, sier prosjektleder Odd-Magnar Nerland i Statens vegvesen til Byggeindustrien.

Sekretariatsleder/direktør Erlend Pedersen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) sier det kom inn opplysninger som gjorde at de valgte å se på saken på nytt.

– Etter opplysninger som kom frem på bygg.no i sakens anledning valgte vi å benytte oss av vår mulighet til å se på saken en gang til. Det var forhold rundt vurderingen av avvisningen vi ønsket å se på saken på nytt. Vi så nærmere på forhold knyttet til valgte leverandør som ikke var så godt opplyst på forhånd. Disse nye opplysningene medførte at vi kom til en ny konklusjon som sier at Statens vegvesen ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser, utdyper Pedersen.

Sjelden KOFA snur

Han forteller at punktet som ble avgjørende var om Kruse Smith/Bjelland var kvalifisert på egenhånd til å gjennomføre de beskrivende arbeidene eller ikke.

– Etter å sett nærmere på saken og etter at det ble innhentet ytterligere opplysninger, konkluderte vi med at valgte leverandør kunne utføre jobben basert på egne kvalifikasjoner og at de ikke var avhengige av underleverandører, sier Pedersen.

Pedersen sier at de totalt har behandlet nærmere 3.000 saker.

– Dette vel den femte saken vi ser på en ekstra gang etter at vi har fått inn nye opplysninger etter vår første avgjørelse, sier han

– Dette er en viktig sak og vi ønsker at utfallet skal bli riktig. Vi er derfor glad for at vi fikk inn ytterligere opplysninger i denne saken, legger Pedersen til.

Konsernsjef Jan Hestås i Kruse Smith er fornøyd med at KOFA valgte å vurdere saken på nytt.

– Vi synes at det er veldig bra at KOFA tok opp saken til ny vurdering. Det er prisverdig at man ikke har latt det gå prestisje i denne saken, sier han.

Kompleks sak

Som bygg.no tidligere har meldt var det i mars i år at Statens vegvesen region Vest innbød til en åpen anbudskonkurranse om utvidelse av Rv. 509 inkludert nytt toplanskryss og ny gang-, sykkel- og adkomstveier like ved Sola flyplass. Jobben var prissatt til vel 380 millioner kroner og tilbudsfristen var satt til 16. mai. I konkurransegrunnlaget ble det informert om spesielle restriksjoner fra Avinor på grunn av nærhet til flyplassen samtidig som de det presisert at tilbyderne måtte være kvalifisert for å utføre arbeidene det skulle gis tilbud på.

Fire selskaper ga tilbud. Lavest lå Risa AS etterfulgt av Stangeland Maskin, Vassbakk & Stol samt Kruse Smith i arbeidsfellesskap med Bjelland AS. Vegvesenet valgte å forkaste tilbudet fra de tre første på listen med begrunnelsen at de ikke kunne dokumentere at de hadde erfaring fra samme art og vanskelighetsgrad som betongarbeidene i prosjektet som vegvesenet så på som mest kritiske. Dermed ble sistemann på listen, Kruse Smith/Bjelland, overraskende tildelt jobben.

Både Risa og Stangeland Maskin klagde til KOFA over avgjørelsen som førte til at det ikke er skrevet kontrakt med Kruse Smith/Bjelland. Klagen fra Stangeland ble avvist av KOFA med begrunnelse at den var «uhensiktsmessig for behandling».

Risa, som skulle bruke underentreprenør på betongarbeidene, protesterte på selv å bli avvist, og subsidiært anførte selskapet at også Kruse Smith/Bjelland skulle avvises og at anbudskonkurransen skulle vært avlyst.

Risa fikk imidlertid ikke medhold hos KOFA på egne vegne. Men KOFA konkluderte med at Vegvesenet også skulle ha avvist tilbudet fra Kruse Smith/Bjelland. Begrunnelsen var at heller ikke arbeidsfellesskapet har dokumentert at kvalifikasjonskravet om erfaring innen asfalt og sprengning var oppfylt.

Nå har altså KOFA snudd, og kontraktsignering kan gjennomføres.

Prosjektet vil uansett blir forsinket. Etter planen skulle arbeidene starte opp i august, med ferdigstillelse sommeren 2017.

– Dette vil bli tatt opp til diskusjon med entreprenør i tiden fremover, legger prosjektleder Odd-Magnar Nerland til.