KoBE-konferansen 2007 byr på utfordringer


Konferansens tittel er "Kommunens eiendommer - utfordringer for fagfolk og folkevalgte".
Hovedtema er tiltak, aktiviteter og resultater som skal gi grunnlag for bedre eiendomsforvaltning. Viktige elementer for et aktivt eierskap er strategiarbeid, overordnet organisering, mål og resultatoppfølging.

KoBE har gitt støtte til 32 ulike tiltak som skal presenteres under konferansen.

Programmet er lagt opp i følgende deler


* utfordringer og muligheter
* aktivt og krevende eierskap
* virkemidler og verktøy
* veien videre

Målgruppe for konferansen er politisk og administrativ ledelse i kommune-Norge og kommunenes eiendomsforvaltere.

Statens bygningstekniske etat samarbeider med KS-Konsulent as om gjennomføring av konferansen. Påmeldingsfrist er 31. august 2007.

 Selve konferansen finner sted 18. september.