KoBEtilskudd 2007 - søknadsfrist 10. februar

KoBE åpner nå for søknader om støtte til kompetansehevende prosjekter som kan føre til bedre eiendomsforvaltning i kommunene. Totalsummen for 2007 er 5 millioner kroner og søknadsfrist er 10. februar.

- Staten satser 5 millioner kr i år til kompetanseutvikling for bedre eiendomsforvaltnig i kommunene, sier Per T. Eikeland som er prosjektleder for KoBE. - En vesentlig del av dette beløpet vil gå til å støtte tiltak som iverksettes av fagmiljøene, kursarrangører eller kommunene selv og andre som ønsker å bidra til å skape grunnlag for en bedre eiendomsforvaltning gjennom kunnskap og kompetanse. - Vi starter på toppen. Kommunepolitikerne, ordførerne og rådmennene må ha god eierkompetanse og vi vil prioritere tiltak som har denne målgruppen i sikte. Det gjelder å nytte tiden godt, så vi har satt søknadsfrist til 10. februar, slik at melding om tilskudd skal kunne gå ut før påske, sier Eikeland