Knut Mathisen er ansatt som industty development manganer i GS1 Norway. Foto: GS1 Norway

Knut Mathisen går fra Optimera til GS1 Norway

GS1 Norway forsterker sin satsning på bygg, anlegg og eiendom og har ansatt Knut Mathisen som industry development Manager (IDM).

– Knut Mathisen besitter tung erfaring innen digitalisering og eCommerce fra en rekke bransjer og kjenner utfordringen innen bygg, anlegg og eiendom godt. Som senior IDM, vilhan med sin brede bransjeerfaring passe godt inn i vår organisasjon, hvor kompetanse om arbeidsprosesser, teknologi og digitalisering utgjør store deler av GS1 Norway sitt fundament, sier Geir Paulsen, administrerende direktør i GS1 Norway i en pressemelding fra selskapet.

Mathisen kommer fra stillingen som markedssjef eBusiness i Optimera, hvor han blant annet har hatt ansvaret for Optimeras digitale satsning mot entreprenører og byggmestere. Han har over atten års erfaring fra leder- og spesialiststillinger innen digitalisering og eCommerce fra SAS, Telenor, Bouvet og Optimera.

– Bransjens fokus på miljøkrav, bruk av BIM i byggeprosess og digitalisering for å øke kvalitet og redusere kostnader gjør det viktig å øke kunnskapen om hvordan GS1 standarder kan brukes i hele verdikjeden. GS1-standarder er en helt sentral del i den digitale grunnmuren bransjen må bygge for å lykkes med innovasjon og effektivisering. Jeg mener bestemt at våre standarder kan bidra til mer effektiv byggeplasslogistikk og sikre entydig vareidentifisering i BIM-prosesser sier Mathisen.

Han mener GS1-systemets globale fokus på et utall bransjer og sektorer gir unike muligheter til å hente beste-praksis som kan overføres til BAE næringen.

– Jeg ser virkelig frem til å bli en del av GS1-systemets globale Construction- team, som jobber for å forbedre bransjen gjennom implementering av både nye- og eksisterende standarder og løsninger, avslutter Mathisen.

GS1 er en non-profit organisasjon med tilstedeværelse i over 110 land. GS1 er eid av over 2,5 million medlemmer og forvalter en rekke standarder for identifikasjon, datafangst og elektroniske transaksjoner. I Norge har GS1 vært representert i 40 år og dagligvarebransjen er den største brukeren og utgjør drøyt 40% av GS1 Norway sine 6.500 medlemmer.