F.v.: Administrerende direktør Kenneth Johnsen i AFK eiendom FKF og daglig leder Jonas Ask i Klima og Bygg AS. Foto: André Strand, AFK eiendom FKF.

Klima og Bygg fikk inneklimaprosjekt på Bjertnes

AFK eiendom FKF har signert kontrakt med totalentreprenør til inneklimaprosjekt på Bjertnes vgs. Prosjektet har oppstart til sommeren.

Det er Klima og Bygg AS som har fått oppdraget med delvis rehabiliteringen av skolen. Kontraktssummen er på 92 millioner kroner (inkl. mva.).

– Det er viktig for arbeidsmiljø og elevenes læringsevne at lokalene har god luftkvalitet. I tillegg til nytt ventilasjonssystem, skal det gjennomføres en rekke energiøkonomiske tiltak som vil redusere energibehovet på skolen, som bruk av vannbåren varme og etterisolering av fasader, sier prosjektleder Sverre Ringstad i AFK eiendom FKF i en melding.

Ny fasade og fargerik solavskjerming

Ett av tiltakene på skolen, er nye fasadeplater på den gamle skoledelen, som en videreføring av bekledningen på tilbygget som ble oppført i 2010.

Et annet tiltak, er montering av ny og moderne solavskjerming, med farger som er hentet fra kunstornamentet over inngangspartiet.

I administrasjonsområdet kommer det nye kontorer, møterom og andre fasiliteter. Bruk av moderne glassvegger og utbytting av mange innvendige dører vil gjøre at området vil fremstå som mer åpen og transparent. Samtidig vil ny himling og mer belysning gi et mer moderne og trivelig preg.

Midlertidige lokaler

Siden skolen for en stor del er i drift mens prosjektet blir gjennomført, er det viktig for AFK eiendom FKF som ansvarlig byggherre, at prosjektet gjennomføres sikkert, effektivt og med minst mulig ulempe for brukerne.

Derfor vil byggeaktiviteten være størst om sommeren, når elever og ansatte er på sommerferie. Men arbeidene vil pågå ett års tid, så det er nødvendig å flytte virksomheten til midlertidige lokaler (paviljonger).

– Vi er så fornøyde for dette løftet på Bjertnes, at det å leve et år i paviljonger skal gå helt fint! Det vil innebære en del ulempe både for elever og for ansatte, men paviljongene ser flotte ut på planen, så det tror vi skal gå bra. Vi har et løsningsorientert og godt samarbeid med både Akershus fylkeskommune og eiendomsforetaket. Vi har løst alle små og store utfordringer hittil og det kommer vi til å fortsette med, sier assisterende rektor Randi Michaelsen ved Bjertnes vgs.

Sikring av byggeplassen er viktig. Skolebygget vil bli sikret med inngjerding og det vil etableres porter og portaler for å sikre at uvedkommende ikke forviller seg inn på området.

Fylkeskommunen har satset stort på å utbedre inneklima i eksisterende skolebygg de siste årene. Det planlegges gjennomføring av inneklimaprosjekter også på Asker, Bjørkelangen og Ås videregående skoler. Sammen med inneklimaprosjektet på Bjertnes vgs, er dette de siste store inneklimaprosjektene til Akershus fylkeskommune.