Klart lavest - avvist av Vegvesenet

Ved anbudsåpning av veivedlikeholdet for Østfold sør fra 2011 til 2016 leverte Veidrift AS det laveste tilbudet, 67 millioner kroner under neste selskap på lista, Mesta. Statens vegvesen har avvist Veidrift AS med begrunnelsen at selskapet ikke er kvalifisert for kontrakten.

I forrige uke fikk daglig leder Frank Stabu brev fra Statens vegvesen om at Mesta ble tildelt kontrakten for veivedlikeholdet i Østfold sør. I brevet ble det i følge Sarpsborg Arbeiderblad (SA) påpekt at dokumentasjonen var for dårlig rundt grønt og drenering. Veidrift på sin side forstår ikke begrunnelsen og mener å ha lagt ved dokumentasjon og stilt seg til rådighet for ytterligere forklaring og utdypning.

Har kontaktet advokat

- Veidrift AS har engasjert advokat for å få en reell forklaring på hvorfor vi ikke fikk kontrakten, uttaler Stabu til SA. Han er forundret og mener han fortjener en god forklaring på avvisningen. Veidrift har erfaring som underleverandør i flere av den type jobber som ble etterspurt i kontrakten fra Statens vegvesen.

– Vi ville driftet like bra som Mesta. De bruker utpreget mye innleid arbeidskraft, akkurat slik som oss, sier han til SA. Stabu mener det bør være ekstra viktig å dokumentere og forklare hvorfor veivedlikeholdet skal koste 67 millioner kroner mer enn nødvendig.

- Ikke kvalifisert

Leder for Byggherreseksjonen i Statens vegvesen Region øst, Alfred Gullord opplyser til Byggeindustrien at tilbyderne i denne type kontrakter først må gjennom en kvalifikasjonsvurdering før selve tilbudet blir vurdert.

– I første fase gjør vi en kvalifikasjonsvurdering av tilbyderne, de som er kvalifisert etter denne fasen blir vurdert i forhold til de gjeldende tildelingskriteriene i etterkant, sier han.

I den første vurderingen er noen terskler er lovpålagt, som HMS-erklæring. I tillegg stiller Statens vegvesen krav til tilbydernes økonomi, krav til teknisk kvalitet, kompetanse og erfaring.

– Det er kompetanse og erfaring som er kjernen i vår vurdering i denne saken. Vurderingen i forhold til kvalifikasjonskravene gjenspeiler også kompleksiteten i kontraktene våre, Østfold sør er en komplisert kontrakt, sier han.

Har ikke Veidrift svart på oppgaven i forhold til sitt tilbud?

- Ut fra informasjonen om kvalifikasjonen i tilbudet er vår vurdering at Veidrift ikke er kvalifisert, sier han.

Gullord påpeker at Statens vegvesen må forholde seg til opplysninger Veidrift har presentert i tilbudet.

- Hvis det et er mangler i tilbudet, kan ikke vi gå i dialog med tilbyderen for å innhente mer informasjon. Vi må forholde oss til det tilbudet som er levert. Der opplyses det at selskapet har jobbet som underentreprenør på flere områder kontrakten etterspør, men ikke på alle feltene, sier Gullord.

Punkter som har blitt påpekt fra Statens vegvesen i tilbudet fra Veidrift er mangler i forhold til vinterdrift og vedlikehold av drenering og grøntarealer.

Robust system

- Vårt formål er å forvalte skattebetalernes penger på en best mulig måte. Statens vegvesen ønsker selvfølgelig å få rimeligst mulig anbud, men før det må vi forsikre oss om at vi inngår kontrakter med selskaper som er kvalifiserte til å gjøre jobben. Vi har et system som vi har brukt siden 2003 og vi føler det er robust for å gjennomføre evaluering og vurdering av tilbydere, sier han.

Klagefristen for tildelingen av veivedlikeholdet i Østfold sør utløper fredag 18. februar. Det er tre veier å gå for å klage. Direkte mot oppdragsgiveren (Statens vegvesen), KOFA (klageorgan for offentlige anskaffelser) eller domstolen.

- Jeg mener det er gjennomført en god saksbehandling i denne saken. En eventuell klagesak er en del av spillereglene i forbindelse med offentlige anskaffelser. Selskaper som ønsker å prøve sin sak, har full rett til det, sier Gullord.