Klart for Vei og Anlegg

Onsdag 6. mai åpnet Vei og Anleggs-messen på Hellerudsletta utenfor Oslo. Dette er Skandinavias største og viktigste messe i sitt slag. Den arrangeres hvert tredje år. Hadde det ikke vært for finanskrisen ville denne messen i år ha slått alle rekorder. Men finanskrisen rammer anleggsmaskinprodusentene verden over meget hardt.

Det har vært en katastrofal nedgang i produksjonen av nye maskiner.

Også Norge har merket at etterspørselen har sunket sterkt. På den annen side legges forholdene nå til rette for en sterk vekst i anleggsmarkedet - ikke minst på vei i Norge. Men skal anleggsnæringen bli frisktmeldt, må aktiviteten også i byggsektoren øke. Hvert år er en meget stor andel av virksomheten i anlegg knyttet til bygg.

I Byggeindustrien er vi veldig opptatt av hele byggenæringen. Vi tror også at det er viktig at alle i anlegg også ser helheten. Det at vi nå har kjøpt domene-navnet www.anlegg.no gjør at vi også på dette området vil ha større fokus. Sammen med det samarbeid vi har med anlast.no, mener vi at vi vil gi et meget godt informasjonstilbud til alle i anleggs-Norge.

Vi er meget opptatt av å få tips og innspill til nyheter og reportasjer. Send en melding til vår spesialmedarbeider på anlegg - Ådne Homleid - ah@bygg.no eller til redaktørene Per Helge Pedersen - php@bygg.noog Arve Brekkhus - ab@bygg.no.

Vi vil ha fyldig dekning av messen både på nett og i bladet Byggeindustrien. Messen er åpen fra 6. - 10. mai. Vi vil anbefale et besøk på messen. Det er en rekke nyheter. Anleggsmaskinnæringen er i dag meget avansert - og Norge ligger langt fremme med å utnytte den nye teknologien. Dette bør ikke minst myndighetene merke seg.