Klart for Snøhvit tunnel

Statoil har gitt arbeidsfellesskapet Selmer Skanska/Veidekke muntlig klarsignal for å starte anleggsarbeidene for den 2,3 kilometer lange undersjøiske veitunnelen mellom Melkøya og Hammerfest.

Meldingen fra Statoil har utløst hektisk aktivitet for prosjektledelsen i arbeidsfellesskapet, som har benyttet tiden godt siden prosjektet fikk stoppsignal 21 mars i år. - Vi regner med å være i gang i løpet av et par dager. Vi har bemannet prosjektet og har allerede det meste av anleggsmateriellet på plass i Hammerfest, opplyser prosjektsjef for arbeidsfelleskapet, Roar Sve. Ifølge Sve ankom et lasteskip Hammerfest sist uke fullastet med anleggsmateriell; brakkerigg 10-12 containere, to borrigger, en brøyt og en hjullaster. - Vi setter opp en brakkerigg for tyve personer, samt kontorrigg. Vi vil også benytte en del fraflyttede hus i området så vi er godt dekket, fastslår Sve, som opplyser at en starter med forskjæringen til tunnelen samtidig som anleggsriggen settes opp. Den undersjøiske tunnelen har en kontraktsverdi for arbeidsfelleskapet på ca 200 millioner kroner. Byggetiden er beregnet til 16 måneder.