Klart for nytt sykehus i Kirkenes

Styret i Helse Nord RHF ønsker å realisere byggeprosjektene i Narvik og Kirkenes så snart som mulig. Styret vedtok å prioritere oppstart av nybygg ved Helse Finnmark Kirkenes tidsmessig foran UNN Narvik.

- Behovet for nye sykehusbygg i Narvik og Kirkenes er udiskutabelt. Disse må realiseres så raskt som mulig. Helse Nord RHF vil gjøre alt vi kan for å legge til rette for finansieringsløsninger som sikrer at oppstart av begge prosjektene kan skje innen 2015/2016 før det blir behov for omfattende vedlikehold, sier styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RHF.

Investeringer på tre milliarder kroner

Nytt sykehus i Kirkenes er prosjektert til å koste om lag 1,2 milliarder kroner. Nybyggprosjektet i Narvik, som også inneholder en psykiatridel, er prosjektert til 1,7 milliarder kroner. Helse Nord har en omsetning på om lag 13 milliarder kroner og investerer i 2011 for 1,4 milliarder kroner i bygninger og utstyr.

- Helse Nord RHF har ansvar for å gjennomføre investeringene. Vi har tidligere påpekt utfordringene som følger av økt samarbeid i nordområdene. V har derfor bedt om et investeringstilskudd på 600 millioner kroner til Helse Finnmark Kirkenes som del av nordområdesatsingen. Skjer det vil begge prosjektene kunne realiseres raskere, sier styreleder Bjørn Kaldhold i Helse Nord RHF.

Les mer om vedtaket i Helse Nord her:

http://www.helse-nord.no/aktuelt/helse-nord-vil-bygge-i-kirkenes-og-narvik-snarest-mulig-article82624-19948.html