Klart for innflytting i Pilestredet Park

Som første kjøper av leilighet i Pilestredet Park fikk Anna Lena Mardal overrakt blomsterbukett og bilde av prosjektsjef Erik Olsen, Selmer Skanska Bolig ved overtakelse av leiligheten tirsdag.

Pilestredet Park omfatter hele området hvor det gamle Rikshospitalet lå tidligere. Det finnes to utbyggere på området, Pilestredet Park Utbygging ANS som eies i fellesskap av Selmer Skanska Bolig AS og OBOS og Thon Gruppen. Felt H som nå er innflyttingsklart omfatter 153 2-, 3. og 4-romsleiligheter fra 42-120 kvm. 21 leiligheter er ennå usolgt. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris er 36 000 kroner. Kjøperne er i alderskategori 45 + og yngre par i 30-årsalderen uten barn. Boligene er underlagt Oslo kommunes og Statsbyggs strenge miljøkrav Poenget med våre miljøboliger er at beboerne selv får gode verktøy for å minimere energiforbruket, sier Erik Olsen, prosjektsjef for utbyggingen av Pilestredet Park. Vi har lagt vekt på at boligene skal være moderne og funksjonelle. Mange tidligere forsøk på å lage energieffektive boliger ble så spesielle i utforming og teknologibruk at de nesten ble umulige å bo i. Miljøboligene i Pilestredet Park er derimot helt vanlige leiligheter tilpasset en moderne og urban livsstil, med enestående økonomiske miljøkvaliteter som bonus. ENØK-triksene Utbyggerne utnytter alle ENØK-triksene for å presse energiforbruket ned: Tiltakene omfatter: Ekstra isolasjon. Spesielt tolags isolerglass med argongass mellom lagene for å minimere varmetap. Separate ventilasjon gir rimelig og miljøvennlig varmtvann og vannbåren varme (radiatorer) for oppvarming av alle rom unntatt bad. Beboerne får opplæring i effektiv energibruk og bruk av leilighetens energibesparende teknologi ved innflytting. Hver leilighet fungerer som en separat enhet i forhold til energibruk: det har ingen betydning for en beboers energiregning at naboene fyrer for kråka eller sløser med varmtvannet fra den fjernvarmedrevne sentralfyren. All energibruk styres fra et panel ved utgangsdøren. Det er lett å bruke nattsenking, feriesenking og annen fraværssenking. Ved hjelp av fjernstyrte termostater kan forskellig gjennomsnittstemperatur stilles inn for hvert enkelt rom fra samme panel. Prosjektet har mottatt EU-støtte for å utvikle fremtidens boliger i dag. Selv om miljøkravene har vært strenge, har utbyggeren klart å overgå dem på de fleste punktene. Vi fikk strenge krav fra Statsbygg og kommunen, og bestemte oss for å overgå kravene på alle punkter. Vi vil at Pilestredet Park skal bi et fyrtårn, et enestående boligmiljø på alle måter. Energiforbruk og miljøtiltak er bare en del av dette, sier prosjektsjef Erik Olsen.