Klart for Grønn Galla

14. og 15. november arrangeres fagseminaret Grønn Galla på Thon Hotel Oslofjord i Sandvika.

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Anleggsgartnere NAML og FAGUS, Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren. Tidligere har Norske Anleggsgartnere NAML stått alene som arrangør for disse fagtreffene. Daglig leder for Norske Anleggsgartnere NAML, Knut Geir Bjartland, er fornøyd med at de har fått med seg FAGUS på laget. Samarbeidet har høstet frukter gjennom et godt og variert seminarprogram og for første gang kalles arrangementet Grønn Galla. Knut Geir Bjartland ser frem mot mange spennende innlegg under Grønn Galla. Temaet Bytrær vil gå som en rød tråd gjennom arrangementet. Blant annet kommer Mette Eggen fra Riksantikvaren for å snakke om hvordan bytrær forteller kulturhistorie. I tillegg blir det innlegg om alt fra hvordan man skal ta vare på verdifulle trær og alleer til nye retningslinjer for bruk av trær i sentrum. Men alt vil ikke handle om bytrær. Vi vil også ta for oss Karl Johans gate sin nye utforming. Her er det lagt ned masse prestisje og arbeid, men resultatet er stadig et diskusjonstema i bransjen. Professor ved Arkitektur- og designhøgskolen Thomas Thiis-Evensen skal ha et innlegg om vår nye paradegate og han er veldig positiv til den forvandlingen som er skjedd, forteller Bjartland. Prosjektet Byåsen Videregående skole i Trondheim blir også viet oppmerksomhet under Grønn Galla. Anleggsgartnermester Tor Jørgen Askim i Pan Landskap AS skal holde det innlegget. Byåsen videregående skole er et fantastisk prosjekt med mange gode løsninger i uteanlegget. Vi ønsker å gi honnør til de som har prosjektert dette og til de som har utført arbeidene, sier Bjartland. Under Grønn Galla vil flere leverandører være til stede med mindre stander. Rundt 25 bedrifter vil vise frem hva de har å tilby. Felles middag på kvelden er så klart også en viktig del av arrangementet. Hovedmålsettingen for arrangementet er tross alt at det skal være en møteplass der bransjeerfaringer utveksles og kontakter knyttes. Mange har meldt seg på til Grønn Galla, men det er ifølge Knut Geir Bjartland plass til flere deltakere.