Klart flertall sier nei til 6-timersdagen

Folk vil heller ha redusert arbeidstid i form av lengre sammenhengende fritid og ferie enn som 6-timersdag, sier FAFO-forsker Heidi Nicolaisen.

Undersøkelser viser at et klart flertall heller vil ha lengre sammenhengende fri, enn kortere arbeidsdag. 6-timersdagen er ikke noe generelt folkekrav. Det finnes ikke én løsning på tidsklemma. Folk vil ha forskjellige løsninger ut fra sine behov, sier FAFO-forsker Heidi Nicolaisen til Dagbladet. Sammen med kollega Dag Olberg ved FAFO har hun forsket på arbeidstid i en årrekke. Hun reagerer på at debatten om tidsklemma og mulige arbeidstidsreformer blir unyansert og framstår som et slagsmål for eller imot 6-timersdag. Da LO og NHO forhandlet om å innføre den femte ferieuka, kartla man hvilken type arbeidstidsreduksjon norske arbeidstakere ønsket seg. Da viste det seg at det tidsgodet flest ønsket seg er «blokkfritid», altså sammenhengende friperioder.