Klar veibane til slaget på Stiklestad

Veiene skal legges om på Stiklestad og nå er staten, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune blitt enige om hvordan de skal få råd til dette.

 

To fylkesveier og to riksveier bygges på nytt gjennom Stiklestad-området. Til sammen vil dette koste 22,5 millioner kroner.

Veibyggingen gjøres for å realisere utviklingsprogrammet «Stiklestad 230-2030» som Stiklestad Nasjonale Kultursenter står bak.

Slaget på Stiklestad som sto i 1030 og helgenkåringen av Olav Haraldsson gjør området til et at de viktigste symbolsteder i Norge. Det ble et vendepunkt for dannelsen av staten Norge, kirken og rettsvesenet.