Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Klar bedring for nyboligsalget - men igangsettingen henger igjen

Salgstallene viser at nyboligmarkedet er i klar bedring. - Salget i august var oppløftende, sier adm. direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Det var 40 prosent høyere enn i august 2019, og det fjerde beste augustsalget man har registrert siden de startet registreringen av månedlige tall i 2010.

– Men samtidig viser tallene at igangsettingen henger igjen, og igangsettingen hittil i år er den laveste vi har registrert siden vi startet registreringen i 2010, påpeker Jæger.

Tallene viser at salget av nye boliger i august 2020 var 40 prosent høyere enn i august 2019, at salget av nye boliger hittil i år er 14 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor og salget av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 10 prosent og 11 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens salget av leiligheter er 17 prosent lavere enn i fjor.

Samdtidig viser oversikten at igangsettingen i august 2020 var 22 prosent høyere enn i august 2019.

– Men igangsettingen nå i august 2020 er samtidig den nest laveste vi har registrert for august, bare 2019 var lavere, skriver forneingen i meldingen.

Igangsettingen hittil i år er 13 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av eneboliger og småhus hittil i år er henholdsvis 17 prosent og 16 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, mens igangsettingen av leiligheter er 9 prosent lavere enn i fjor.

Salget av nye fritidsboliger i august 2020 var 61 prosent høyere enn i august 2019. Salget hittil i år er likt salget i tilsvarende periode i fjor. Igangsettingen av fritidsboliger i august 2020 var 7 prosent lavere enn i august 2019. Igangsettingen hittil i år er 14 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor.

– Den lave igangsettingen indikerer at mye av salget av leiligheter skjer i allerede igangsatte prosjekter. Vi må tilføre markedet nye boligprosjekter, spesielt i pressområdene hvor kommunene må bidra med nye reguleringsplaner. Uten raskere reguleringsprosesser vil færre nye boliger tilføres markedet, og prisveksten i pressområdene vil fortsette å øke. Færre får da råd til å kjøpe egen bolig. Kommunene må heller ikke påføre nye boligprosjekter store merkostnader i reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler. For å opprettholde bosetting over hele landet må vi i tillegg tilrettelegge for nye eneboliger i distriktene, avslutter Jæger.