Ill. Statsbygg/Team Urbis

Kjøretøysperrer skal sikre det nye regjeringskvartalet

Det nye regjeringskvartalet har startet et innovasjonsprosjekt for bevegelige kjøretøysperrer.

- Det nye regjeringskvartalet skal være både åpent og trygt. Da er det nødvendig med bevegelige kjøretøysperrer, som kan sikre og regulere trafikken inn og ut av området, skriver Statsbygg på sine nettsider.

Etter å ha gjennomgått eksisterende sikringsprosjekter i Norge har prosjekt Nytt Regjeringskvartal kartlagt en rekke utfordringer knyttet til slike sperretrinn i et nordisk klima med mye kulde, snø og salt. Nå ønsker prosjektet å utvikle nye og bedre løsninger.

– Målet er å ende opp med et produkt som har lengre levetid på grunn av mindre slitasje, og som er vesentlig enklere å drifte og vedlikeholde enn dagens løsninger. Vi ser også at det er et stadig økende behov for bedre tilpassede kjøretøysperrer i andre nordiske prosjekter, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i prosjekt Nytt Regjeringskvartal til nettsiden.

Onsdag 26. august gjennomførte prosjektet en digital leverandørkonferanse, som du kan se her.