Kjør kontroller - ta de som jukser

Nylig ble det innført nye og strengere innreiseregler for arbeidere som kommer til Norge. Det skaper utfordringer for mange virksomheter, og faren er nå at enkelte velger å spekulere i dette og bevisst bryte reglene for å sikre seg selv.

Den norske byggenæringen er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å holde aktiviteten i gang rundt om på landets mange byggeplasser. Uten den utenlandske arbeidskraften er det ikke mulig å holde hjulene i gang, som nå er så viktig både for næringen selv men også for landets totale verdiskapning.

I de nye reglene heter det at alle som kommer til Norge fra røde land, må vise frem attest på negativ koronatest de siste 72 timene. Dessuten må de være i karantene i ti dager . Når det hver eneste dag kommer mange nye arbeidere fra utlandet som skal på jobb her i Norge vil dette skape utfordringer. Før de nye reglene trådte i kraft kom det for eksempel daglig sju fly fra Polen alene, med mange arbeidere ombord. Utenlandske arbeidere ble også pekt på som en kilde til mange nye smittetilfeller, og dette ble flere ganger brakt på bane av byrådet i Oslo som en av de aller største utfordringene. Det er derfor ikke overraskende at man har skjerpet inn på disse reglene, og om man skal klare å slå ned smitten vil nok dette også være helt nødvendig. Aktørene i næringen har sagt de skal stille opp i denne dugnaden og sette alle kluter til for å innrette seg etter de nye reglene, og likevel kunne levere. Det vil ikke bli lett, men det er mulig for en periode.

Men det finnes også aktører i byggenæringen som gjerne ser sitt snitt til å omgå reglene om det finnes muligheter for dette. Innen smittevernsarbeidet er det selvsagt også fullt mulig å bryte reglene for egen vinnings skyld. Som kjent er det en stor utfordring med ulike former for arbeidslivskriminalitet i byggenæringen, og det er dessverre ikke noe som skulle tilsi at alle hverken ønsker eller kommer til å følge et strengt smittevernsregime. Det kan naturligvis være penger å tjene på å omgå dagens strengere regler, og da vil det gjerne være noen som forsøker på dette. Fellesforbundet er bekymret for nettopp dette, og sier de allerede får meldinger om at arbeidere får beskjed om å omgå reglene. Dette er selvsagt bekymringsfullt, og det er nå meget viktig at det slås hardt ned på de tilfeller som oppdages.

Den største utfordringen er likevel de tilfeller som ikke oppdages, og de er det nok dessverre for mange av. Det må derfor settes inn enda flere ressurser nettopp i å følge opp dette arbeidet, selv om det kan være krevende – ikke minst i en tid vi nå er inne i. Det er i utgangspunktet politiet sin jobb å håndheve disse reglene og se til at de som bryter smittevernreglene, også i arbeidslivet, blir tatt. De fleste innser at det kan bli problematisk for politiet å kunne håndheve disse reglene godt nok. Derfor er det nå positivt at regjeringen også vil gi Arbeidstilsynet instruks om å gjøre flere tilsyn for å slå ned på tilfeller hvor smittevernreglene ikke følges og ansatte tvinges til å jobbe selv om de er i karantene eller er syke.

Det at tilsynet nå får bedre muligheter til i større grad å slå ned på regelbrudd av denne typen vil kunne ha en helt avgjørende effekt. Om mange velger å bryte disse reglene kan det opplagt føre til flere smittetilfeller, men det er også slik at det skaper et skeivt konkurransebilde. Vi kan ikke godta at noen velger å omgå smittevernet i denne dugnaden vi nå alle står midt oppe i. Det kan ikke vi som samfunn tolerere.