Dette er en modell som viser hvordan rørene støpes inn i betongen.

Kjøler og varmer Deichmanske med TABS

Uponor AS har nå lansert en ny metode for kjøling via dekkekonstruksjonen, en metode som skal gi kjøling om sommeren og varme om vinteren. 

Over 1.000 TABS-anlegg (Termisk Aktive Dekker) er i drift i Europa. Norges første TABS-prosjekt – Stålgården - sto ferdig i Trondheim våren 2015 – den siste store nyheten er anlegget på Deichmanske i Bjørvika – 8.000 kvadratmeter inngår i Uponors leveranse.

- TABS-Konseptet ivaretar god driftsøkonomi og rasjonell bygging, forteller VVS Ingeniør Erland Dilling hos Uponor Norge.

Sikkert og lønnsomt
TABS – Termisk Aktivt Bygning System er et prinsipp for termisk aktivering av betongdekket - som har innstøpte vannførende rørsløyfer. Overskuddsvarmen i rommet stiger oppover og magasineres i dekket over.
- PePex-rør ligger innstøpt i betongdekket, og ved hjelp av sirkulerende vann trekkes varmen ut av det termiske dekket og føres ut av bygget. Systemet er primært et kjøleanlegg, men brukes også til å dekke varmebehovet i bygget, forklarer Dilling.
Temperaturen i rommet vil stige over dagstid fra en minimumsverdi og opp til en maksverdi. Natten brukes vanligvis til å senke romtemperaturen tilbake til valgt minimumsverdi
- og syklusen starter på nytt. På Deichmanske er det inngått et nært samarbeid med BubbleDeck. Dilling forklarer hvordan prosjektet gjennomføres i praksis.

- Når det benyttes BubbleDeck (som på Deichmanske) skal rørene monteres i den prefabrikkerte modulen der 20 x 2 mm PePex-rør er plassert i betongstøpen – med to rør mellom hver rekke med BubbleDeck-kuler. Avhengig av gulvløsning som velges, trekkes vannrørene ned gjennom dekket, eller opp i et hevet gulv (på søyler) som etableres på oversiden. Dersom det velges et oppbygget overgulv, trekkes rørsløyfene opp over ferdig støpt dekke og kobles til en fordeler som plasseres mellom støpt dekke og ferdig overgulv. PePex-rørene føres ut gjennom dekket gjennom et varerør. Varerøret skal være minst
100 cm inn i betongen og minst 100 cm i friluft. Alle rør skal stå under trykk i perioden før innstøping og fram til tilkopling med fordeler. Trykket skal være 2.5 bar, utdyper han.

– Et godt eksempel

Et termisk aktivt dekke skal ha kapasitet til å ta hele kjølebehovet i et bygg der det er mennesker til stede om dagen og tomt om natten.

– Kjølekapasitet er på 40 – 60 W/m2 (sommerdrift) og varmekapasitet er på 30 W/m2 (vinterdrift). Kjølevannets turtemperatur er 18 ° C, og er et høytemperatur kjølesystem. Det er altså temperaturdifferansen mellom maksimal romtemperatur 26 ° C og vannets temperatur det skal brukes energi på. Det brukes betydelig mindre energi på denne temperaturdifferansen, enn et konvensjonelt kjølesystem. Driftskostnadene kan reduseres med opp til 50 % i forhold til et konvensjonelt kjøleanlegg. Ventilasjonsanlegget skal ikke bidra med kjøleeffekt i et bygg med termisk aktive dekker. Ventilasjon skal brukes og dimensjoneres kun for å ventilere bygget. Kanaldiameter kan som følge av dette reduseres noe, understreker Dilling i meldingen.

Jørgen A. R. Halvorsen, BubbleDeck Norge AS, Harald Rosendahl, Daglig leder BubbleDeck Norge AS, Petter Vang, administrerende direktør Uponor AS og Erland Dilling, Ingeniør og salgsansvarlig store bygg Uponor AS.