Kjetil Tonning ble onsdag valgt inn som president for FIEC. Foto: FIECFra generalforsamlingen i Brussel. Foto: FIECNorge er representert i FIEC gjennom Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA). Adm. dir. Kari Sandberg i EBA deltok også på generalforsamlingen i Brussel. Foto: FIECFoto: FIECFoto: FIECFoto: FIECFoto: FIEC

Kjetil Tonning valgt inn som president i FIEC

Kjetil Tonning (Veidekke Entreprenør), ble onsdag valgt inn som ny president i den europeiske entreprenørorganisasjonen FIEC (Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction).

Tonning ble allerede i fjor innstilt til å ta over toppvervet i organisasjonen etter franske Jean-Louis Marchand, og ble nå formelt valgt inn i det prestisjetunge vervet på foreningens generalforsamling i Brussel.

Han har lang erfaring fra den norske entreprenørbransjen, og arbeider nå i anleggsdivisjonen i Veidekke Entreprenør AS.

- Jeg er glad for å bli vist denne tilliten fra entreprenørorganisasjonene i Europa. Selv om vi ikke er medlem i EU har vi mulighet til å påvirke våre rammebetingelser. Dette er viktig i et marked som blir stadig mer internasjonalt, sier Kjetil Tonning i en kommentar.

Tonning er første nordmann som klatrer helt til topps i den europeiske entreprenørorganisasjonen, og får dermed betydelig innflytelse rundt rammebetingelse for Europas entreprenører.

Han har allerede rukket å opparbeide seg lang erfaring fra arbeidet i den europeiske entreprenørorganisasjonen. Han kom inn i sentrale verv i organisasjonen i 2010 – samtidig som han satt i styret i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA). Han har siden den tid hatt ulike roller i FIEC – og har vært visepresident i organisasjonen. Han har samtidig hatt ansvar for teknisk kommisjon som har tre underkomiteer; FOU og innovasjon, standardisering og KS, samt miljø. Han har også ledet en europeisk arbeidsgruppe med BIM som hovedtema.

Tonning har lagt ned mye jobb i den europeiske entreprenørorganisasjonen opp gjennom årene.

– Det har blitt ganske mange turer til og møter i Brussel - men jeg mener dette også har vært et viktig arbeid å prioritere. Å påvirke rammebetingelsene for den europeiske entreprenørbransjen, og da også for de norske entreprenørene, er både viktig og nyttig, har Tonning tidligere uttalt overfor Byggeindustrien.

Han peker på at de som aktivt engasjerer seg i dette arbeidet over tid har en helt annen mulighet til å få gjennomslag for sine synspunkt enn de som kun sporadisk, eller aldri, engasjerer seg.

– Vi oppfordrer til engasjement i komitearbeid i FIEC, legger han til.

Den nye presidenten vil i sin tid som leder for organisasjonen blant annet se på mulighetene byggenæringen har i en stadig mer digitalisert verden, hvordan man kan hente synergier og oppnå felles resultater gjennom FIEC-sekretariatet og ikke minst hvordan FIEC best kan samarbeide med viktige beslutningstakere som påvirker næringens rammebetingelser. (Les mer om Tonnings mål for FIEC her.)

Norge er representert i FIEC gjennom Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Byggenæringens Landsforening (BNL).