Kjemper om Skandinavias største

Fem arkitektteam har levert sine løsningsforslag til nytt kongresshotell og akvarium på Brattøra i Trondheim. Hvem som vinner blir offentliggjort 1. februar.

I oktober 2009 åpner ett av Skandinavias største kongresshotell på Brattøra i Trondheim. Utbyggingen er foreløpig estimert til ca 35.000 kvm brutto. Kongressenteret vil utgjøre over 4.000 kvm og vil inneholde Skandinavias største kongressal i hotell på hele 1.850 kvm med plass til 1300 personer i skoleoppsett, alternativt 2200 personer i kinooppsett. Videre skal det inneholde flere plenumssaler, møte og grupperom og en konferanselobby på 1.500 m2. I kongress og bankettsalen vil inntil 1500 personer kunne serveres samtidig. Hotellet vil inneholde 400 rom fordelt på ulike kategorier i tillegg til flere funksjoner som cafe, restaurant,bar og sky bar. Deltagere i arkitektkonkurransen Følgende 5 firma har levert sine løsningsforslag til nytt kongresshotell og akvarium. Space Group Arkitekter AS (Oslo) Julien de Smedt architects ApS (København), Brandsberg-Dahls Arkitektkontor AS (Stavanger) og Rambøll Danmark AS (Virum i Danmark) Schmidt Hammer Lassen KS (Århus) og SLA Landskabsarkitekter AS (København) Stein Halvorsen AS (Oslo), Per Knudsen Arkitektkontor AS (Trondheim) og Per Solem Arkitektkontor AS (Trondheim) ARC Arkitekter AS (Trondheim) og LPO arkitektur og design AS (Oslo) Bakgrunn for konkurransen Visjonen for prosjektet er å skape et spektakulært bygg ved Pirterminalen på Brattøra, på den beste tomta i byen, et signalbygg som i seg selv kan skape nysgjerrighet og bli en attraksjon og et landemerke i byen. Ønsket er at kongresshotellet skal bli byens storstue og kulturarena for tilreisende og byens innbyggere. Hotellets fasiliteter sammen med attraksjoner, opplevelser og et mangfold av servicetilbud vil skape en helhetsopplevelse som er unik i norsk målestokk. Løsningsforslag og plassering av et nytt publikumsakvarium på ca 5.500 kvm inngår også i konkurransegrunnlaget. Akvariet vil ha oceanarium med saltvannsfisk fra Trondheimsfjorden, haibasseng med glasstunnel, utvendig basseng og bølgetank, med mer. Jury Juryen skal innen 25. januar kåre vinnerutkastet for konkurransen. Dette skal danne grunnlaget for utbyggingen av Norges største hotell og kongressenter. Formann i juryen er Håkon Vigsnæs, partner i Jarmund/Vignsæs AS Arkitekter MNAL, Oslo. Håkon Vigsnæs er oppnevnt til å lede juryen av NAL (Norske Arkitekters Landsforbund). Juryen består ellers av; Hans Hoff, styreleder i Realinvest AS utbygger av kongresshotellet Bjørn Ole Myhr, adm.dir i Realinvest AS Ingrid Sæterø, Trondheim Kommune Byplankontoret Arnt Ove Okstad, PTL Liv Svare, PTL Deltakelsen premieres med en fast sum kr 250.000,-. Konkurransen er gjennomført i samarbeid med NAL (Norske Arkitekters Landsforbund). Utstillingen av de 5 løsningsforslag vill bli stående i Bytorget, Erlig Skakkesgt. 14 (tidl. Fylkeskommunen) tom 17.januar 2007. Vedlagt følger en kort presentasjon av hvert løsningsforslag for kongresshotellet. Det er en lukket konkurranse og vedlagte forslag er derfor ikke navngitt med firma/ arkitektgruppering. Utbygger Utbygger og eier er Brattøra Invest AS som er 100% eiet av Realinvest AS. Realinvest AS eies av søskenparet Hans og Mona Hoff og er ett av Trøndelags største hotell og eiendomsselskap med over 40 eiendommer på totalt over 100.000 m2. Selskapet eier og driver fra før 7 hoteller i Trondheim og Steinkjer. Optiman AS har ansvaret for prosjektledelsen og rådgivere for planprogram, konsekvensutredning og reguleringsplan har vært PTL (Prosjekt og teknologiledelse AS, Per Solem Arkitektkontor og Multiconsult AS. Rådgiver for arkitektkonkurransen har vært Liv Svare i PTL AS. Choice Hotels Scandinavia ASA har signert en 17-årig leieavtale for drift og operatøransvar for Trondheim nye kongresshotell på Brattøra. Forslag 1 7327 3878 - CHOICE OF THE STARS Designet tar utgangspunkt i atriumshotellet hvor rommene deles inn i rasjonelle strukturer og orienteres etter den perfekte utsikten. Rotasjonen transformerer atriet fra et innelukket sentralrom til et tredimensjonalt stjerneformet superrom. Hotellet har referanser til Trondheims lokale bystruktur i kombinasjonen mellom de store strukturelle linjene og små intime veitene. Hotellet blir et landemerke uten front eller bakside men henvendt mot byen og fjorden for optimal utsikt i alle retninger. Som et fyrtårn i innseilingen og inviterende fra byen. . (tekst er hentet fra løsningspresentasjon) (sett fra Brattørbassenget) The Choice of the stars (sett fra Øst) Forslag 2 THE FIRST KING Ligger attraktivt langs fjordallmenningen mot havet og understreker visjonen om å re-forbinde Trondheim by med havet. På den måte legges den nye bygningen i en lomme, i symbiose med de to markante bygninger; Pir-badet og Pir-terminalen. Det nye senter kan således inngå i det allerede etablerte offentlige urbane rom ved havnekaiaen og bidra til, at fornyelsen av området kommer til å tilgodese den allmenne interesse hos Trondheims borgere. Nemlig å skape ett nytt attraktivt havneliv på Brattøra Ambisjonen er å skape et spennende og nytenkende hotell og kongressenter med landemarke kvaliteter og samtidig gir alle hotellrom fantastisk utsikt over havet og Trondheim. (tekst er hentet fra løsningspresentasjon) Forslag 3 PARK HOTEL Vi har prøvd å gi prosjektet en form og et uttrykk som forholder seg klart til bassenget og Fjordallmenningen, som forsterker og videreutvikler rommet mot Pir-badet og Havnegata. Det er lagt avgjørende vekt på at prosjektet skal fremstå uten bakside, at bygget beriker nærmiljøet. Det har således vært en utfordring å sette Pir-badet opp mot kongressenteret, og utvikle rommet i mellom, samt knytte de sammen, slik at kongressenteret og hotellet blir det bærende landemarket i det større byrommet. . (tekst er hentet fra løsningspresentasjon) (sett fra Pir-senteret mot sør-vest) (sett fra Brattørbassenget) Forslag 4 ARK Hotellet er et signalbygg og en velfungerende ramme om gjestens opplevelser. Bygget på Brattøra skal fastholde og styrke stedet unike kvaliteter. Å besøke dette området skal være en helt særegen opplevelse man ikke kan få andre steder i Trondheim en opplevelse av livet ved kysten i møtet med naturen, som varierer med årstiden, fra dag til dag og på alle tider av døgnet. Naturen havet er stedets viktigste attraksjon, og det som gir Brattøra sin helt særegne, barske identitet. . (tekst er hentet fra løsningspresentasjon) (sett fra Brattørbassenget) (sett fra kaifronten langs Pir-terminalen) Forslag 5 KOBRA Forslaget til KOBRA tar utgangspunkt i at det etableres et sammenhengende parkområde langs Havnegata. Det nye bygningsanlegget definerer sammen med Tollboden utstrekningen av parken mot vest, danner et gaterom mot Tollboden i syd og et nytt plassrom mot Pirbadet og parken i nord og øst. Alle utadrettede publikumsfunksjoner legges på bakkeplan med optimal visuell og funksjonell kontakt med omkringliggende gate, plassrom og kaifront. Det høyeste hotellvolumet ligger tilbaketrukket fra kaifront og den lavere bygningsmassen mot Brattørkaia, men vil i fjernvirkning på en fornuftig måte signalisere viktige hovedankomster til kongresshotell og Pir-bad. . (tekst er hentet fra løsningspresentasjon) (sett fra Brattørkaia)