Kjempemessig utfordring

De nye kravene som nå kommer til energimessig bygging, blir en kjempemessig utfordring for byggenæringen. Vi er glad for at det gjennom lang tid har vært en konstruktiv dialog mellom næringen og myndighetene. Skal dette få noen effekt må det være praktisk mulig å gjennomføre tiltakene. Teoretiske mål har lite med virkeligheten å gjøre.

Ikke alle er like glade. Vi har merket oss at vindusprodusentene er svært negative til mange av tiltakene. Noen frykter at deler av trevareindustrien vil forsvinne. Det tror ikke vi. Vi mener at også vindusprodusentene blir hørt og at de anstrenger seg for å utvikle produkter som passer inn i den nye normen. Vi tror at de nye kravene vil bevisstgjøre hele byggenæringen. Men folk må forstå at dette også koster. Men det man betaler i en engangskostnad kan man spare inn igjen (kanskje mange ganger) på driften i boligens livsløp. I tillegg til energikostnader kan man også få en betydelig miljøgevinst ved at også inneklima blir bedre. Dessverre er det bygget alt for mange hus som i dag fremstår som syke hus. Mye skyldes byggeslurv og dårlige løsninger. Og i syke hus blir folk syke. Det eneste vi synes er knuslete i det nye opplegget, er bevilgningene til informasjon og opplæring. Det å få snudd hodene på en hel byggenæring over natten er ikke enkelt. Vi håper og tror at myndighetene innser dette. Vi for vår del er opptatt av å bringe all mulig informasjon om de nye tiltakene både i Byggeindustrien og på bygg.no. Har noen glupe forslag så send dem over til oss slik at vi kan opplyse den samlede byggenæring.