Fra venstre: Hilde Rannem Isaksen, prosjekterende konsulent i Norconsult AS, Ernst Petter Axelsen, administrerende direktør i VEAS, Vidar Pettersen, administrerende direktør i BMO Entreprenør AS og Øystein Moursund, seniorrådgiver hos VEAS.

Kjempekontrakt til BMO Entreprenør

Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) har tildelt BMO Entreprenør kontrakten med å betongrehabilitere 40 bassenger i fem haller. Arbeidene pågår fram til 2018.

Kontrakten med BMO er på 107 millioner eks mva, og omfatter betongrehabilitering og forsterkningsarbeider av 40 bassenger.

Bassengene skal gjennomgå et rehabiliteringsprogram hvor det blant annet utføres vannmeisling, tørrsprøyting og overflatebehandling med polyurea slik at bassengene blir formålstjenlige for avløpsbehandling i et kjemisk aggressivt miljø.

I tillegg blir bassengene forsterket for å kunne tåle en høyere belasting enn det som den opprinnelig er dimensjonert for. I kontrakten vil opsjonen med tømming og fylling av filtermasser også inngå. En stor utfordring i dette prosjektet er å flytte store mengder fuktige filtermasser i form av lecakuler og grus på kort tid over lengre strekninger.

VEAS er et interkommunalt samarbeid eiet av kommunene Asker, Bærum og Oslo. I selskapets renseanlegg håndteres avløpsvann fra disse kommunene samt noe fra Røyken og Nesodden. Anlegget ligger i fjell på Bjerkås i Asker.

VEAS har åtte prosesshaller med basseng for rensing av avløpsvann og som ligger inne i VEAS' fjellanlegg. Seks av hallene består av fire DEN-basseng, fire NIT-basseng og ett SED-basseng.

Fjellhallene ble etablert i 1980, men da med sedimenteringsbassenger. I 1991 startet VEAS ombygging av 6 av hallene fra sedimenteringsbasseng til basseng for nitrogenrensing. Etter 20 års nitrogenrensing har betongen fått erosjonsskader som følge av det aggressive miljø avløpsvann er for betongen.

Arbeidene starter nå og vil pågå fram til våren 2018.

Kontrakten BMO har signert med VEAS er på 107 millioner eks mva, og omfatter betongrehabilitering og forsterkningsarbeider av 40 bassenger.