Kjempekontrakt til AF

AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av Ringveg vest del II i Bergen.

Ringveg vest omfatter en ny firefelts motorvei mellom Flyplassvegen og Liavatnet i Bergen. Arbeidene omfatter bygging av to tunnelløp og tilknytning til eksisterende veg.

Kontraktsverdien er ca MNOK 821 eks. mva. Planlagt oppstart er i midten av mars 2011. Prosjektet skal ferdigstilles i april 2015.

- Med Ringvei vest har AF Gruppen vunnet nok et stort samferdselsprosjekt med hovedvekt på tunneldriving. Sammen med E6 Øyer-Tretten og RV47 T-forbindelsen gir dette AF Gruppen muligheter til å fortsette utviklingen av konsernets underjordskompetanse og styrke vår posisjon som ledende innen store og kompliserte anleggsprosjekter, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.