Kirkenes Byggservice lavest av ni

Sør-Varanger kommune planlegger å bygge to nye kaier og utvide en eksisterende kai i Kirkenes og har fått inn følgende anbudssummer: Kirkenes Byggservice (31.288), KAE Kai og Anlegg Entreprenør A/S (31.500), NCC (33.405), AF Spesialprosjekt (34.767), AS Anlegg (35.017) K. Bjørkum (35.490), Eide Entreprenør (39.231), Selmer Skanska (40.283) og danske E. Pihl & Søn (42.286) millioner kroner. Prosjektet omfatter grunn- og betongarbeider for ny dypvannskai med lengde 82 m ved Kirkenes Trelast, vest for eksisterende kai på Prestøya. Ny servicekai med lengde 50 m ved Bygger'n i Kirkenes sentrum. Utvidelse av kaia i Prestøya industriområde i Kirkenes, lengde 50 m. Det gir følgende mengder: Samlet frontlengde ca 200 m med ca 3 450 kvm kaiflate. Ca 2 700 lm utstøpte stålrørspeler. Ca 4 150 kbm betong i dekker, skrå- og forankringsplater. Laveste anbudssum ligger ca 8 millioner i underkant av kostnadsrammen på 40 millioner kroner, opplyser overingeniør Sigurd Mork i Paulsen RI AS, til Byggeindustrien. Anleggsstart september 01.