Kirkegata 10

Kirkegata 10

Sted: Jevnaker

Prosjekttype: Leiligheter

Kontraktsum eks. mva:
30 millioner kroner

BTA: 3.300 kvm

Antall leiligheter: 23

Byggherre: Brørby Eiendom AS

Totalentreprenør:
Tronrud Bygg AS

Arkitekt: SG Arkitektur

Rådgivere: RIB: Frydenlund og Høyer - RIE og utførende: Olaf Helge Ask - RIV rør og utførende: Varme & Sanitær - RIV ventilasjon: Bryn Ventilasjon

Underentreprenører og leverandører: Rive og gravearbeider: Tronrud Anlegg - Maler: Malermester Buer - Parkett: ABS Parkettgruppen Norge - Mur-, puss- og flisarbeider: Mjøndalen Mur og Puss - Vinduer: NorDan - Innv. dører: Swedoor - Kjøkken: Sigdal - Blikkenslager: Edvind Hansen - Trapper og rekkverk: Midthaug - Låser og beslag: Brann og Låseservice - Heis: Kone - Ståldører: Rapp Pyrotec - Port: Crawford - Stålarbeider: Næsset Mek. Verksted - Systemhimling: Bærum ByggMontering - Tak: Lett-Tak Systemer - Taktekking: Ringerike Tak og Membran - Bodvegger: Gunnebo Troax - Glass og aluminiumsarbeider: Østlandske Fasadeteknikk - Brannisolering og tetting: Firesafe

De 23 leilighetene som Tronrud Bygg nå sluttstiller ligger ikke bare midt i Jevnaker sentrum, de ligger tydeligvis også midt i interessefeltet.

Selv om Jevnaker er den minste kommunen i Oppland, er den også den tettest befolkede. Det kan forklare noe om hvorfor blokkleilighetene i administrasjonssenteret Nesbakken gikk unna. Men ikke alt; leilighetene har kvaliteter som gjør dem attraktive for seniorer som ønsker lettstelte og effektive arealer. Kirkegata 10 er svært sentral med Jevnaker Samfunnshus som nærmeste nabo, kort vei til butikker, servicefunksjoner og bussterminal.

− Far min etablerte seg i Kirkegata 10 i 1951, og drev utleievirksomhet der i mange tiår. Da kommunen bygde samfunnshuset rett inn på vår grense hadde vi en avtale om at vi en gang kunne bygge vegg i vegg til det. Planene lå der lenge, og ble tatt frem i 2006, men lagt på is grunnet høykonjunktur og priser. Etter en henvendelse fra Tronrud Bygg sommeren 2009 ble planene på nytt tatt frem. Sammen forhandlet vi oss frem til en avtale og satte i gang samme høst, sier Torgeir Brørby, som sammen med to søsken driver Brørby Eiendom AS.

− Vi rev det eksisterende bygget og begynte med grunnarbeidene på nyåret i 2010. Vi har bygget flere leilighetsprosjekter i området så vi kjente jo til grunnforholdene her, men måtte allikevel ha noe mer fundamentering enn opprinnelig tenkt. I forbindelse med grunnarbeidene måtte vi også foreta en omprosjektering. Men da vi skulle anlegge heisgruben, støtte vi på fundamenter til Samfunnshuset ved siden av. Disse fundamentene var i en slik forfatning at vi ikke turde gjøre noe med dem. Resultatet ble at heisen ble flyttet lenger inn i bygget og at noen leiligheter derfor mistet en innvendig bod, forklarer Tronrud Byggs prosjektleder, Ole Einar Rongved.

Lett uttrykk
Bærekonstruksjonen er betongvegger, plattendekker, plasstøpte søyler og noen stålkonstruksjoner i gavlvegger. Balkongene i de tre første etasjene er levert som prefabrikkerte massiv- og limtreelementer, med aluminiumsrekkverk med glass. Material- og fargevalget er lett, med liggende dobbeltfalset panel på uttrukne balkonger og i fjerde etasje. Bortsett fra i næringsarealene i første etasje som er beslått med aluminium, er det benyttet StoVentec fasadepuss på de resterende delene av fasaden.

Det fire etasjers bygget, med parkeringsplasser i den plasstøpte kjelleren, har altså 300 kvm næringsarealer i første etasje ut mot Kirkegata. Prosjektet er tegnet av SG Arkitektur som har utnyttet fordelen av et langstrakt bygg i nord/sør-retning og derfor har lagt korridorene inne i bygget i hver etasje, sammen med et felles heis- og trappehus i nord.

Tilvalg
Fjerde etasje er inntrukket og de fire leilighetene her oppe har en stor terrasse som vender mot to sider. Spesielt i denne etasjen har det vært en tids- og ressurskrevende tilvalgsprosess.

– Tilvalget var et standardoppsett med ingen muligheter til å flytte vegger. Men i toppetasjen ble kjøperønsker og tilvalg en utfordring. Der er det oppbygging av Granab-gulv på 40 cm, så vi åpnet også for flytting av vegger der. Der har ombygninger vært store, det har nesten vært som å bygge en enebolig, sier Rongved.

− Kjøperne av toppleilighetene har tidlig fått være med på en dialog. Det kan være en utfordring for entreprenørene, som jo synes det er lettere å drive ren produksjon. Ved en eventuell fremtidig korsvei, så burde man kanskje legge opp en enda høyere standard på slike toppleiligheter, bekrefter Brørby.

Mer på trappene
Kjøperne, som flytter inn i løpet av mars, tilhører den eldre og etablerte garde. Medregnet dette boligprosjektet er det bygget ca. 50 leiligheter i Jevnaker sentrum de siste par årene. Det er tydeligvis et sterkt behov for flere. Torgeir Brørby er sammen med andre utviklere allerede i gang med å se på ytterligere boligprosjekter i Jevnaker. Med på disse planene er også SG Arkitektur.

− Det er planer om et nybygg på den andre siden av torget. Vi er i forhandlinger med kommunen om å overta tomta. Det er litt mindre leiligheter, men større næringsarealer. Vi har vært svært fornøyde med Tronrud Bygg når det gjelder Kirkegata 10. Det er en ryddighet som vitner om en organisasjon som fungerer, så det er ikke uten grunn at vi har gått inn i dialog med dem om å bli med på det eventuelle nybygget, sier Brørby.

Tekst og foto: Trond Joelson