Kirkealleen

Kirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKirkealleen trinn 2 i Slemmestad, 12.8.2020. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Rondane Eiendoms boligprosjekt langs Kirkealleen på Slemmestad er nå helt ferdig. De to siste punkthusene med 44 leiligheter ble overlevert av Consto Øst i midten av mai.

Fakta

Sted: Slemmestad

Prosjekttype: Blokkbebyggelse

Bruttoareal: 6.400 kvadratmeter

Byggherre: Rondane Eiendom

Totalentreprenør: Consto Øst

Kontraktsum eks. mva.: 97, 5millioner kroner

Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen

LARK: Haug Landskap

Rådgivere: RIG: Civil Consulting l Registering, RIVA og RI Vei: Cowi l RIBfy: Rambøll Norge l RIBR: Fokus Brannrådgivning l RIAKU: Norconsult l Stikning: Abo Oppmåling l RIB: Siv. Ing. Will Arentz

Totaltekniske entreprenører: Elektro: Five Elektro l VVS: NTI

Underentreprenører og leverandører: Heis: Schindler l Grunn- og utomhusarbeid: F.F.F. Hage og Miljø l Spunt og peling: Kynningsrud Fundamentering l Betong og parkett: XTM l Fast inventar: Byggmakker Skattum l Rekkverk: Sagstuen l Branntetting: Oslo Brannsikring l Tømrer: GST Byggmontering l Maler: Bohlin l Blikkenslager og taktekker: Euro Blikk og Tak l Lås og beslag: Lås & Sikring l Stålarbeider: Byemark l Flis: AK Byggservice l Belegg: AGT l Badekabiner: Tigbro l Prefab: Systemblokk l Dører: Swedoor l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Sykkelstativ: Ingeniør Larsson l Bodvegger: Troax l Systemhimling: Norsk Byggmontasje l Yttervegg: Xella

Det første trinnet med to punkthus sto ferdig i 2016, da med NCC som entreprenør. Disse henvender seg mot sør, mens videreføringen med ytterligere to bygg i dette trinnet, fyller ut resten av den omlag 2.200 kvadratmeter store tomta mot nord.

Byggetrinn 2 består av to punkthus på fem etasjer over felles kjeller. De varierer i størrelse fra 61 til 103 kvadratmeter. På toppen i hver blokk er det to større penthouseleiligheter. Fra de opptil 120 kvadratmeter store terrassene, har man herfra utsyn mot Slemmestad og Oslofjorden.

Koblet til p-kjeller

Ved Consto Østs oppstart av sin totalentreprise rett etter nyttår 2019, måtte det graves ut for en utvidelse til trinn 2. Kjelleren skulle så kobles til den eksisterende kjelleren i det første trinnet.

Før utgravingen av tomta startet, var det viktig å klarlegge hva som lå i grunnen. Det gikk en 400 millimeter VA-ledning inne i deler av tomten som kom i konflikt med parkeringskjelleren. Det var nødvendig å legge denne om før man kunne starte på prosjektet.

– Vi gikk i dialog med kommunen for å finne best mulig trase for VA-ledningen slik at den ikke kom til hinder for videre byggeprosess, sier Consto Østs prosjektleder Sveinung Andreas Tenold.

Byggegropen ble løst med kombinasjon av spunt og graveskråning. I stedet for å bruke løsningen med magerbetong i byggegropen, ble det i samråd med geotekniker valgt å legge en pute med 50 til 60 centimeter kult. Dette forenklet grensesnittet mot betongarbeidene.

Trinn 2 er på 3.500 kvadratmeter (BRA), har i hovedsak et bæresystem i stål og betong. Yttervegger er oppført i Ytong, tilsvarende byggetrinn 1.

Likt, men noen forskjeller

Det er Arkitektene Fosse og Aasen som også har tegnet trinn 2. De to trinnene er veldig like, med samme utforming og materialvalg.

Men til tross for likheten, er det også noen ulikheter, blant annet balkongene. Trinn 1 har prefabrikkerte balkonger, men denne løsningen kunne ikke benyttes i dette trinnet.

– Det hang sammen med logistikken. Kirkealleen er hovedatkomstvei for både nabobebyggelsen og en større barnehage. Vi fikk stengt og lagt om alleen, og brukte den delvis som riggområde. Det måtte også etableres nye gangarealer. Det var dermed ikke tilgang, i tillegg hadde tårnkrana sine begrensninger. Skulle vi heise inn prefabrikkerte balkonger, måtte vi ha en vesentlig større kran, som det ikke var plass til. Det medførte at alle balkongene måtte plasstøpes, forklarer Tenold.

Leverte en måned tidligere

Milepælene som Consto Øst hadde satt, ble alle nådd. Det var satt av fire måneder til grunnarbeider med peling og bunnplate, seks måneder til tett bygg og seks måneder til de siste arbeidene før overlevering.

De siste leilighetene ble overlevert Rondane Eiendom 15. mai i år. Effektiv byggetid var satt til 16 måneder, etter ferdig omlagt VA. Med oppstart byggetid 01.01.2019, medførte dette at Consto Øst leverte byggetrinn 2 etter 15 måneder effektiv byggetid.

– I gjennomføringen har vi hatt et veldig godt samarbeid med naboer, alle offentlige etater og byggherre Rondane Eiendom. Når det gjelder rådgivere, ue-er og leverandører, så har vi der det har vært mulig forsøkt å knytte oss til de som også deltok på trinn 1. Enkelte av ue-ene kjente forutsetningene og området veldig godt, det har ført til et godt samarbeid. Dette igjen førte til et flott prosjekt som alle våre samarbeidspartnere kan være stolte av, avslutter Tenold.