Kinesere vil se skipstunnelen

Stad skipstunnel eksisterer bare på papiret (og på PCer). Likevel vil en delegasjon på ti personer fra Kina komme for å se på planene.

Det er den kinesiske ambassaden Oslo som har tatt kontakt med norske myndigheter for å lære skipstunnelteknikk fra Stad. Kystverket i Ålesund har også fått en forespørsel om det kan ta i mot en ti mann stor delegasjon med blant annet tunnelteknikere fra Kina. Underdirektør Esben Schlytter i Fiskeridepartementet sier han ikke ser noe problem med å gi kineserne tilgang til utgreiinger og forprosjekt. Stad skipstunnel skal gå gjennom fjellet mellom Kjødepollen i Selje og Moldefjorden. Tunnelen er kostnadsreknet til cirka en milliard kroner og vil bli på 1,7 kilometer lang. Tunnelen vil føre til at mindre båter slipper å trafikkere det værharde Stadhavet. Saken er til behandling i departementet, og fiskeriministeren har varslet at den blir lagt fram for Stortinget i løpet av 2006.