Kilden omlastingsstasjon

Kilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustriendefault Kilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustriendefault Kilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustriendefault Kilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustriendefault Kilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustriendefault Kilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienKilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustriendefault Kilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustriendefault Kilden omlastningsstasjon i Hokksund, 20.8.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

I Hokksund kan det det interkommunale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) nå ta i bruk en ny, innelukket omlastingsstasjon for avfall. Byggherre er Vestaksen Eiendom, med Consto Øst som totalentreprenør.

Fakta

Sted: Hokksund

Prosjekttype: Omlastingsstasjon for avfall

Bruttoareal: 3.700 kvadratmeter

Byggherre: Vestaksen Eiendom

Totalentreprenør: Consto Øst

Kontraktsum inkludert mva.: 65,4 millioner kroner

Arkitekt: Arkitektkompaniet

Rådgivere: RIB: Sivilingeniør Will Arentz l RIG: Seierstad l RIBR: Firefly l RIByFy: EM-Teknikk l RIE og utførende: Irby Elektro

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider og utv. VA: Isachsen Anlegg l Gulvstøp: Fron Betong l Ventilasjon: Air Produkt Norge l Yttervegger: Borg Bygg l Stålkonstruksjoner: AK Mekaniske l Taktekking: Protan Entreprenør l Maling og belegg: Bent Arnesen l Brannsikring: Vestfold Brannsikring l Lås og beslag: Låssenteret Kongsberg l Flislegger: Mur og Flisarbeid l Murer: Mjøndalen Mur og Puss l Porter: Port Øst l Trykktesting: Lasse Kjenner l Ferdigbetong: Hokksund Betong l Armering: Smith Stål l Byggevarer: Carlsen Fritzøe Kongsberg

Det nye anlegget ligger i Eiker Næringspark, et industriområde der A/S Norsk Ytong i sin tid hadde sin store ytong-fabrikk. Næringsparken eies i dag av byggherre Vestaksen Eiendom, som har inngått en utleiekontrakt på omlastingsstasjonen på 20 + 10 år med bruker RfD.

Kilden omlastingsstasjon er bygget av Consto Øst i en totalentreprise med en verdi på 65,4 millioner inkl. avgifter. Utformingen som Arkitektkompaniet har hatt ansvaret for, bidrar til et estetisk løft i nærområdet. Ved første øyekast er det umiddelbart ikke mulig å fastslå at bygget er et formålsbygg med avfallshåndtering som primæroppgave.

Betjener mange husstander

Rfd eies av ni kommuner i Drammensregionen og har ansvar for innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall i Drammensregionen. Cirka 200.000 innbyggere fordelt på tusenvis av husstander nyter godt av innsamlingsordningene til RfD.

I Hokksund leveres det innsamlede husholdningsavfallet fra renovasjonsbiler, tømmes i de ulike sorteringsbingene for papir og papp, glass- og metallemballasje, plast, matavfall og restavfall, før det omlastes til vogntog for transport og videre behandling og gjenvinning.

Gevinsten er flerdelt; det blir større gjenvinningsgrad, bedre ressursut-nyttelse og den gir også en kvalitetsøkning i den viktige første fasen av kildesorteringen.

Ved at arbeidsoperasjonene også foregår innendørs minimeres sjenansen for næromgivelsene, og ikke minst, man får vesentlig bedre arbeidsmiljø for de ansatte på stasjonen.

Rfd har i sin prosjektering spesielt lagt vekt på kartleggings- og utredningsarbeider for å belyse miljøbelastningen fra anlegget. Ifølge utredningene som er gjennomført, vil belastninger som lukt, støy og trafikk være svært liten for lokalmiljøet.

RfD presiseres at anlegget ikke vil være et lager for avfall, det er kun en omlastingsstasjon med rask omløpstid og utskifting av avfallet.

– Anlegget er skreddersydd for RfD, og er blitt til i nær brukermedvirkning med dem. Dette er måten omlasting og sortering av avfall vil bli gjort på i fremtiden, slår administrerende direktør i Vestaksen Eiendom, Stene Bergsløkken fast.

Kilden omlastingsstasjon er på 3.700 kvadratmeter, pluss et stort takoverbygg på 800 kvadratmeter. Arealet inkluderer også en kontordel i to etasjer på 160 kvadratmeter, som er bygget med passivhusstandard.

Har flere nivåer

I praksis er Kilden et logistikkbygg der renovasjonsbilene kjører inn på et øvre plan og tømmer avfallet i den aktuelle bingen som ligger på det midtre planet. Hjullastere løfter avfallet derfra videre over i vogntog eller større lastebiler som står på det nederste planet. Vekter ved inn- og utkjøring vil kunne gi nøyaktige tall på hvor mye avfall som passerer anlegget til enhver tid.

– Det er egentlig tre plan under ett tak, med en høydeforskjell på 4,5 meter fra øverste og til nederste nivå. Det ble foretatt en del masseforflytning fra øst til den vestre delen av tomta for å bygge opp dette nivået, forteller Consto Østs anleggsleder Jon Ole Bekkhus. – Det er støpt plate på mark, men med mange vinkler og doseringer i svingene mellom de forskjellige nivåene inne i hallen.

– Det er 12 meter høye brannskillevegger mellom de andre byggene i nord og øst. Det var først tenkt betong, men vi landet på sandwichelementer med brannmotstand fra Borg Bygg. Det er lagt ekstra stor vekt på brannsikkerhet ved at det inne i hallen er et eget rom for plastsortering og -pakking. Det er en egen branncelle med brannport som lukkes dersom brannalarmen skulle utløses, forklarer Bekkhus.

Det er reist en 30 meter høy pipe, som skal løfte eventuell sjenerende lukt over øvrig bebyggelse. Den drives av en vifte innvendig plassert i taket, med en kapasitet på 60.000 kubikkmeter luft i timen.

Av plasshensyn var det ikke mulig å legge et fordrøyningsmagasin på tomta. I stedet er det etablert et fordrøyningssystem på taket. – Der er det også 600 kvadratmeter med solceller, som i praksis vil gjøre omlastingsstasjonen delvis selvforsynt med energi, sier Ole Kristoffer Herlofsen, prosjektleder i Consto Øst.

– Vi er veldig godt fornøyde med prosessen og den jobben som Consto har gjort ved å klare å overlevere til RfD i henhold til deres spesifikasjoner til rett tid. Prosjektet viser også at miljøbevisstheten rundt kildesortering iverksetter også muligheter for bygg- og anleggsvirksomheten, påpeker Bergsløkken.