KHV ikke enig med konklusjonene til Statens vegvesen - mener de er utsatt for en omfattende svertekampanje

Fredag gikk Vegvesenet ut og sa de ikke vil godkjenne KHV AS som underentreprenør på grunn av HMS-regelbrudd og underbetaling av ansatte. KHV er ikke enig med de konklusjonene som Statens vegvesen har truffet og mener at det ikke er grunnlag for den beslutningen som er gjort - og de hevder seg utsatt for en omfattende svertekampanje.

Dette skriver selskapet i en pressemelding.

- Fra KHVs side tar man selvsagt både det tidligere mottatte forhåndsvarselet fra Statens vegvesen og beslutningen svært alvorlig. KHV AS er ikke enig med de konklusjonene som Statens vegvesen har truffet og mener at det ikke er grunnlag for den beslutningen som er gjort. KHV kjenner seg ikke igjen i de beskrivelsene som er gjort i forhåndsvarsel, vedtak og pressemelding. KHV AS vil selvsagt kjempe for å renvaske seg fra de påstandene som er framsatt, skriver selskapet.

KHV hevder videre at de mener at bedriften har gitt fyldige svar på forhåndsvarselet som ble sendt ut fra Statens vegvesen og kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen som er gitt av virksomheten i pressemelding fra Statens vegvesen og omtale i media.

- KHV er en bedrift som har vært gjennom en stor vekst de senere årene, både i omsetning og antall ansatte. En slik vekst vil av de fleste firmaer oppfattes som krevende. KHV legger stor vekt på å ha et godt HMS system som sikrer både ansatte, jobbutøvelse og andre berørte på en god måte.

Tilbakemeldingene fra kunder og også fra Statens vegvesen har vært svært gode, og man har ingen forståelse for påstander om at utført arbeid skal være av dårlig kvalitet, heter det i meldingen.

Selskapet skriver videre at de forholder seg til gjeldende lov og avtaleverk.

- I brevet av 20.03. er det pekt på en del avvik fra dette regelverket. KHV AS har i sitt svar imøtegått dette, og skriver også at dersom man ikke har oppfylt sine forpliktelser vil dette bli rettet opp

i. KHV AS avviser at man har hatt bevisste brudd på ansattes arbeidsvilkår for å øke firmaets inntjening. KHV understreker at de aller fleste i firmaet er organisert i fagforeninger som man jobber tett og godt sammen med. Det understrekes også at KHV er bundet av tariffavtaler og at ansatte har hatt lønn i tråd med disse.

De peker på at beslutningen som KHV har mottatt fra Statens vegvesen vil kunne få svært store konsekvenser for bedriften.

- Det vil også kunne få store konsekvenser for ansatte og lokalmiljøet der KHV AS har sin base. Ulike løsninger på disse forholdene vil bli løpende vurdert framover av ledelsen i KHV. KHV er opptatt av å jobbe sammen med sine samarbeidspartnere både i den vanskelige fasen man står overfor nå og i årene som kommer, skriver selskapet.

De vil også intensivt arbeide for å dokumentere at vedtaket fra Statens vegvesen ikke er riktig og at man så raskt som mulig får ordnet opp i det som har skjedd.

- Det er klart at KHV vil kjempe for sitt gode navn og omdømme i tiden framover. KHV har videre en klar oppfatning av at firmaet har vært utsatt for en omfattende svertekampanje og angrep fra enkeltpersoner både innenfor og utenfor Statens vegvesen. Disse har bidratt til at det har vært vanskelig for firmaet å håndtere denne saken den senere tid. Firmaet vurderer løpende hvordan man skal reagere på denne kampanjen, sier selskapet i meldingen.