Key Account Manager - Admixture Systems

BASF er verdens ledende kjemikonsern med en produktportefølje som spenner fra kjemikalier, plast, foredlingsprodukter og plantevernmidler til olje og gass. I 2014 hadde BASF en omsetning på € 74,0 milliarder og et driftsresultat før EBIT på € 7,6 milliarder. Konsernet har rundt 113 000 ansatte, som bidrar til suksess for kunder i nesten alle sektorer, og er representert i nesten alle verdens land. BASF kombinerer økonomisk suksess med miljøvern og samfunnsansvar. Med avanserte produkter og løsninger spiller BASF en viktig rolle i å finne svar på globale utfordringer som å ta vare på klima, energieffektivisering, ernæring og mobilitet. Gjennom forskning og utvikling støtter selskapet sine kunder i nesten alle bransjer i deres møte med samfunnets nåværende og fremtidige behov.

Divisjonen Construction Chemicals markedsfører varemerket Master Builders Solutions som representerer mer enn 100 års erfaring, innovasjon og ekspertise innen byggenæringen. Segmentet Admixture Systems tilbyr avanserte kjemiske tilsetningsstoffer for alle typer byggeprosjekter i betong, inkludert også ferdige produkter som trapper, benker, kantstein, heller, rør, kummer, etc. Kundene er hovedsakelig produsenter av ferdigbetong (Readymix) og betongelementer (Precast) til bygg- og anleggsbransjen. Se også: www.master-builders.solutions.basf.com.

Firma BASF
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

BASF er meget godt posisjonert innenfor segmentet Ready Mix og Precast i Norge. Da det er ambisjoner om ytterligere vekst skal vi styrke organisasjonen med en erfaren og selvgående Key Account Manager for Admixture Systems.

Om stillingen

Du vil ha en svært sentral rolle i å ivareta og videreutvikle relasjonene til noen av våre største kunder. I tillegg vil du være en viktig bidragsyter internt i teamet ved å gjøre hverandre gode, og for å bidra til forretningsområdets samlede vekst. Rollen innebærer et stort ansvar både geografisk og omsetningsmessig.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Etablere, ivareta og videreutvikle de sterke relasjonene vi har til de sentrale kundene
  • Ha tett interaksjon med kundene for løpende å kunne utvikle og presentere gode teknologiske løsninger
  • Ha en frekvent oppfølging av et større antall betongstasjoner
  • Diskutere utfordringer, tekniske løsninger og gjøre lønnsomhetsberegninger med og for kundene
  • Inneha god oversikt over større utbyggingsprosjekter og samarbeide tett med kundene rundt disse
  • Bearbeide øvrige aktører i bransjen, som store entreprenører, underleverandører innen betong og rådgivende ingeniører
  • Sammen med teamet utarbeide og gjennomføre markeds- og aktivitetsplaner

For å lykkes i stillingen bør du ha erfaring fra betongbransjen, og du bør trives med å diskutere betongtekniske løsninger med kundene. God tallforståelse og gode ferdigheter innen IT/excel er viktig for å kunne foreta nødvendige beregninger og lønnsomhetsvurderinger sammen med kundene. Da stillingen innebærer oppfølging av store kunder sentralt, og bearbeiding av et større antall betongstasjoner i distriktene, bør du trives med en god blanding av ”farming" og "hunting”.

Vi tilbyr en jobb hvor du får ansvar, myndighet og stor påvirkning på forretningsområdets utvikling og vekst. BASF er et stort, internasjonalt selskap med mange muligheter for personlig utvikling. Du vil jobbe sammen med kompetente og ambisiøse kolleger som motiverer hverandre og har felles mål om å lykkes. Dersom du bor i Oslo-/østlandsområdet vil det være naturlig med kontorplass ved hovedkontoret på Lilleaker i Oslo. Betingelsene er konkurransedyktige.

For ytterligere informasjon eller svar på spørsmål, kontakt vår rekrutteringspartner Head4More ved Jan Petter Narvesen, tlf. 934 68 158 eller Anja Krog, tlf. 995 64 143.

Vis interesse for stillingen ved å klikke på “søk” på denne siden eller registrer din CV under "søk stilling” på www.head4more.com. Alle henvendelser behandles konfidensielt, også overfor BASF, om ønskelig.

Vis flere stillinger: