Dirk Schilmöller

Kebony ansetter Dirk Schilmöller som CCO

Kebony har ansatt Dirk Schilmöller i stillingen som Chief Commercial Officer (CCO) med tiltredelse 1. juni 2018. 

- Som CCO kommer han til å ha en viktig rolle når det gjelder å styrke selskapets internasjonale salgs- og markedsføringsarbeid, heter det i en melding fra selskapet.

Dirk Schilmöller kommer fra stillingen som markedssjef i Hansgrohe SE, en av verdens ledende leverandører av baderomsarmaturer. Han har vært ansvarlig for selskapets virksomhet i Midtøsten, Afrika, Sentral-Asia og Russland, med særlig fokus på å utvikle og gjennomføre gode flerkanalsstrategier for å sikre lønnsom vekst i disse områdene.

- I lys av Kebonys vekst internasjonalt, og da særlig åpningen av det nye produksjonsanlegget i Belgia, vil Dirk Schilmöller ha ansvar for å øke Kebonys omsetning ved alle avdelinger, samtidig som han har det overordnede økonomiske ansvaret for alle markeder, skriver selskapet.

- Det er en stor glede for meg å tiltre denne rollen på et tidspunkt som er så viktig for Kebony. Jeg ser virkelig frem til å starte arbeidet og følge selskapets videre vekst, samtidig som vi fortsetter å vektlegge Kebonys grunnverdier ærlighet og bærekraft, sier Dirk Schilmöller.