Det er Ivar Dalsegg og Otto Rosendahl som er aktive i satsingen på den nye byggentreprenøren Vicon.

KB Gruppen går sammen med ansatte og etablerer Vicon – en ny byggentreprenør i Osloregionen

– Når de ansatte ønsket å starte egen virksomhet, har KB Gruppen vært positiv til å være medeier i en ny byggentreprenør, sier Ivar Dalsegg, daglig leder i Vicon.

Dalsegg opplyser til Byggeindustrien at KB Gruppen ved registrering av Vicon vil stå med en eierandel på 70 prosent av den nye byggentreprenøren Vicon. Resterende eierandel er på ansatte.

– Intensjonen er at flest mulig av de ansatte skal være med å eie Vicon i fremtiden, sier han.

Per i dag er det daglig leder Ivar Dalsegg og Otto Rosendahl som er aktive i satsingen på det nyetablerte entreprenørselskapet.

Nå søker Vicon etter prosjekteringsledere, prosjektledere og anleggsledere.

Har savnet mer aktivitet på Østlandet

– Hvorfor har KB Gruppen ønsket å etablere en ny byggentreprenør i Osloregionen?

– Hovedgrunnen er at dette var et ønske fra de ansatte som nå har kapasitet til å satse. Det er et stort marked i Osloregionen, som vi gjennom andre selskaper har lang erfaring med. KB Gruppen har savnet aktivitet på Østlandet og har de siste to årene forsøkt å investere i eksisterende aktører i Osloregionen. Når vi ikke har lykkes med dette, ønsket vi å etablere et nytt selskap, sier Dalsegg.

Han erkjenner at aktuelle kjøpskandidater har vært høyt priset, men at også mange virksomheter ikke har vært til salgs.

Tilgangen på gode ledere er flaskehalsen

- Er det god plass til en ny aktør i Oslo-markedet?

- Ja, vi tror det. Vicon blir ingen milliardaktør i første omgang, og om vi etter hvert skulle bli det, er det en konsekvens av tilgang på flinke medarbeidere og fornøyde kunder. Først skal vi starte opp med ett prosjekt, så får vi håpe at det blir et andre og tredje. Det er tilgangen på flinke ledere som er begrensningen og flaskehalsen, fastslår han.

KB Gruppen er et investeringsselskap innenfor bygg og anlegg og har eierandeler i flere entreprenører rundt omkring i landet. Strategien til nyetablerte Vicon er å satse på totalentrepriser for flergangsbyggherrer.

– Vicon skal bli en dyktig totalentreprenør. Det er selvsagt ikke gjort over natta og vi er bevisste på at det trengs et fundament i bunn før det bygges videre, sier Dalsegg.

Vil ha første kontrakt i løpet av 2019

Vicon har en ambisjon om at den første kontrakten skal være i havn i løpet av 2019.

– Det er helt avgjørende at vi lykkes med det første prosjektet, derfor må vi være realistiske på tidshorisonten. Vi må treffe riktig byggherre og ha de riktige folkene på plass til å gjennomføre det første prosjektet, fastslår han.

– Hva er målsetningen for Vicon?

– Målsetningen er at Vicon skal bli etablert som en pålitelig og fleksibel byggentreprenør som markedet ønsker å samarbeide med. Jeg mener at renomme og kundebehandling i deler av bygg- og anleggsmarkedet har et forbedringspotensial. Først og fremst er det de menneskelige ressursene og kompetansen som er suksesskriteriene, og KB Gruppen sikrer noe av den finansielle tryggheten, sier Dalsegg.

– Hvordan ser en nyetablert aktør på markedet for 2019 i Osloregionen?

Selv har jeg drevet på i byggenæringen siden 1997 og synes markedet har gått opp hele tiden. Selvsagt har det vært svingninger, men det har vi hatt godt av. Ingen er tjent med et overopphetet marked der alt peker rett opp. De flinke og beste har alltid nok å gjøre og overlever uansett marked, slik er det i alle deler av forretningslivet. Da får vi prøve å holde oss i den klassen, sier han.