Kathrine Rønsen Vanem er ansatt som ny direktør for drift og marked i Oslo Areal. Foto: Oslo Areal

Kathrine Rønsen Vanem går til Oslo Areal

Kathrine Rønsen Vanem er ansatt som ny direktør for drift og marked i Oslo Areal.

Vanem kommer fra stillingen som leder for eiendomsforvaltningen i Oslo sentrum hos Entra.

- Hun er blant annet utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har lang erfaring med forvaltning av næringseiendom, teamledelse, forhandlinger og partnersamarbeid, heter det i en pressemelding.

Vanem, som startet i stillingen 10. august, får totalt resultatansvar for storparten av selskapets portefølje og inngår i ledergruppen.

– Oslo Areal har en attraktiv portefølje med et tydelig fokus på miljø, bærekraft og god byutvikling. Jeg gleder meg til å være med i den videre utviklingen, og bidra til fornøyde leietakere gjennom nytenkende og kundetilpasset drift og utleie, sier Kathrine Rønsen Vanem i meldingen.

Administrerende direktør Mona Ingebrigtsen er svært fornøyd og glad for nyansettelsen.

– Jeg er meget fornøyd med å få Kathrine med på laget. Med sin kompetanse og erfaring vil hun styrke organisasjonen og bidra til å videreutvikle selskapet. Ved å videreutvikle konsepter og tjenester vil Kathrine bidra til at selskapet er godt rustet til å ta vare på dagens og morgendagens kunder, sier Ingebrigtsen.