Foto: Norcem

Karbonfangstprosjektet til Norcem i Brevik har målet i sikte

Fredag godkjente Stortinget finansieringen av forprosjekteringsstudien til Norcems karbonfangstanlegg i Brevik.

Målet med forprosjektet er å få en detaljert oversikt for å kunne fatte en beslutning om investering i prosjektet. Studien vil være ferdig i slutten av august i 2019. Deretter vil det bli en tredjepartsvurdering, før regjeringen vil komme med innstilling til Stortinget om å realisere prosjektet. Hvis det foreligger en investeringsbeslutning våren 2020, så vil prosjektet gå inn en treårig byggefase.

Verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst kan dermed være i drift fra og med 2024.

Målstreken nærmer seg
- Selv om det formelt gjenstår flere trinn i prosessen, føler jeg at vi skimter mållinjen. Vi har tro på teknologien, har bevist at den fungerer, og er sikre på at dette skal vi få til. Skal man nå målene i Paris-avtalen, må vi sammen våge å satse på ny industriutvikling, sier Per Brevik, direktør for bærekraft og alternativt brensel i HeidelbergCement Northern Europe.

Detaljplanlegging gjenstår
Norcem vil i nært samarbeid med partnerne Aker Solutions, Norconsult, Norsk Energi og FLSmidth, utvikle detaljerte planer for realiseringen av prosjektet.

- Vi ser frem til den kommende fasen. Vi er på god vei, og nå gjelder det å få nøye planlagt utbyggingen av karbonfangstanlegget slik at vi reduserer usikkerhet og øker kostnadseffektiviteten for alle parter, sier Brevik.

Viktig steg mot karbonnøytrale betongprodukter
Han peker på at etableringen av verdens første CO2-fangstanlegg på en sementfabrikk vil være en stor inspirasjon for hele byggenæringen. For Norcem og eier HeidelbergCement, vil anlegget representere et viktig steg mot karbonnøytrale betongprodukter.

- Som en av verdens største produsenter av byggematerialer, er vi fast bestemte på å bidra til å redusere karbonfotavtrykket som betong fører med seg ytterligere. Realiseringen av anlegget i Brevik vil være et stort skritt for industrien i riktig retning, avslutter Per Brevik.