Kapitalutfordringer hindrer havvindkraft-prosjekter

Sikker kapitaltilgang og lav avkastning på investeringer er betydelige temaer for havvindkraft-industrien. Den har beveget seg fra å være et nisjemarked til et mer modent marked.

Det viser en ny rapport fra KPMG “Offshore Wind in Europe”. Tre av fire respondenter i undersøkelsen rapporten bygger på, mener at refinansiering av gjeld er hovedfokus for sektoren.

I forkant av finanskrisen, i 2007, var dette området rangert som det sjette viktigste. Et resultat av finanskrisen er også at 76 prosent av respondentene mener at risikoen for havvindkraft-prosjekter i dag oppleves som høy. Derfor har de betydelige finansielle begrensninger når de ønsker å gå videre med planlagte prosjekter. Nær fire av ti, 38 prosent, tror ikke at en normalisering i finansmarkedet vil finne sted før tidligst i 2012.

Rapporten viser også at det er vanskelig å få kapital til prosjekter med konstruksjons- eller teknologiske risikoer, uten garantister eller sterke samarbeidspartnere.

– Denne bransjen er i modning og de viktige temaene vi så i den forrige rapporten, for tre år siden, på teknologi og konstruksjon, er ikke lenger så høyt på agendaen. Finanskrisen har hatt en betydelig påvirkning på sektoren. Långivere har redusert aktiviteten mot sektoren betydelig, og stiller i dag i stor grad krav om offentlige garantier eller garantier fra solide institusjoner for å låne ut kapital, sier partner Mona Larsen. Hun leder arbeidet med energisektoren i KPMG.

Rapporten viser at siden 2007 har veksten primært vært i Storbritannia, Danmark, og Nederland. Halvparten av havvindkraft-installasjonene er nå i Storbritannia, som er verdensledende innenfor sektoren. Kapasiteten der er på 32 GW. Myndighetene i Storbritannia har lagt premissene for veksten, gjennom kompensasjonsordninger som er de finansielt mest attraktive i Europa.

– Havvindkraft-markedet er et nord-vest europeisk marked, der alle endringer i et land, har påvirkning på investeringer i de andre landene. Nå er Storbritannia offensive, og hvis ikke de andre vind-landene nå følger med vil det kunne få konsekvenser for prosjekter i land som Nederland, Tyskland, Danmark og kanskje også i Norge, sier Larsen.

Mye av den britiske utviklingen er finansiert av store utstyrsleverandører og investeringsbanker.

– Fremover kreves det sannsynligvis også andre kapitalkilder, både i forhold til ambisjonene som foreligger og fordi behovet for driftskapital øker, samtidig som marginene reduseres, sier hun.

KPMG har analysert syv prosjekter i Tyskland. Denne analysen viser en margin på 7,1 prosent før skatt.

– Dette er ikke nok for de fleste aktørene i risikokapital-markedet. Andre former for fornybar energi har lavere risiko og høyere avkastningspotensial. Hvis havvindkraft skal bli et betydelig vekstmarked, må myndighetene, både i Norge og i de andre vestlige landene i Europa gi andre rammebetingelser for sektoren, sier Mona Irene Larsen.

Undersøkelsen ble besvart av representanter fra alle deler av industrien, fra operatører til finansieringsselskaper som bidrar til prosjekter.