Illustrasjonsfoto

Kanontall for Salto Eiendom

Kjøpesenterselskapet Salto Eiendom AS i Asker gjør sitt beste år noensinne.

Selskapet har generert en økende, positiv kontantstrøm hvert år siden oppstarten i 2006 og leieinntektene har økt med i gjennomsnitt 44 prosent per år.

De samlede inntektene i selskapet endte på  347 millioner kroner, en vekst på 26 prosent. Resultatet før skatt endte på 81 millioner kroner mot 31 millioner året før. Regnskapene for 2014 viser en underliggende positiv kontantstrøm på 142 millioner kroner mot 74 millioner kroner i 2013.

Selskapet har en solid balanse med en bokført egenkapital på ca. 1,1 milliarder kroner.

Selskapet eier nå 19 handelseiendommer, hvorav 16 rene kjøpesentre.

- Vi er svært fornøyd med utviklingen til Salto i 2014. Veksten i våre kjøpesentre har vært noe høyere enn gjennomsnittet i Norge, og det er spennende å registrere at det er de mellomstore kjøpesentrene som gjør det klart best i det norske markedet. Vår sterke kontantstrøm gir oss muligheten til å utvikle nye, gode handelsplasser. Vi arbeider for tiden med spennende utvidelsesplaner for bl.a. Oddensenteret i Grimstad, Bryn Senter i Oslo, Rortunet i Slemmestad og Sjøsiden i Mosjøen, sier administrerende direktør Arne Vannebo.