Kan redusere oppvarmingskostnadene med 35%

Techem AG åpner kontorer i Norge. Techem er markedsledende i Europa på produkter og tjenester for å fordelingsmåle energiforbruk, dvs. av varme og varmtvann, samt systemer for å styre energiforbruk.

Fellesmåling av strøm er et annet fokusområde. Firmaet tilbyr energiserviceavtaler som inkluderer prosjekterings, monterings, drifts, avlesnings, kalkulerings og faktureringstjenester. Det tyske firmaet har overtatt den videre satsningen i Norge fra Instell AS som har vært Techems samarbeidspartner i Norge i over ett år. I tillegg til kontor i Oslo, åpner Techem kontorer i Trondheim og Bergen innen kort tid. - Ved hjelp av våre fordelingsmålings, avlesnings- og avregningstjenester kan husholdninger i Norge redusere oppvarmingskostnadene med inntil 20 prosent, sier Henning Iversen, daglig leder i Techem AS i Oslo. Intelligent regulering av varmen med vårt automatiserte varmestyringssystem gjør at kostnadene kan reduseres med ytterligere 15 prosent. Techem inn i noen av Oslos største boligprosjekter Med nyetableringen i Oslo, fikk Techem flere oppdrag, blant annet kontrakter på å utstyre ca. 700 leiligheter, deriblant i Pilestredet park og Lørenbyen, med utstyr for automatisk styring av oppvarmingen samt fordelingsmåling. Systemet for automatisk styring av oppvarmingen muliggjør individuell oppvarming av de enkelte rommene i en leilighet, basert på behov, tid på dagen og også av værforholdene. Fordelingsmålingen gir fordeler som rettferdig fordeling av kostnader og redusert energiforbruk ved at beboerne får oversikt over eget forbruk. Systemene brukes mer og mer, fremfor alt i nybygg. - Norge opplever en byggeboom. I tillegg har myndigheter, entreprenører og forvaltere en sterk fokus på energisparende tiltak. Dette gjenspeiler seg i nå i ny lovgivning og ved en aktiv integrering av energisparende tiltak i nye og eksisterende byggeprosjekter. Dette gjør at det er et stort markedspotensiale for Techems produkter i Norge, sier Horst EnzelMüller, styreformann i Techem AG, som regner med en omsetning i Norge på 1,5 til 2 millioner Euro første forretningsår. Økt etablering i utlandet Etableringen i Norge er et nytt skritt på veien mot internasjonal utvidelse. I inneværende forretningsår har Techem, med hovedkontor i Eschborn ved Frankfurt, åpnet kontorer i Kina og Romania. Techem er dermed representert i 20 europeiske land samt i Kina.