Kan miste retten til å selge forsvarseiendom

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold kan komme til å lide to sviende nederlag i Stortinget førstkommende tirsdag.

Forsvarsdepartementet kan miste retten til å selge forsvarseiendom. Det går mot flertall i Stortinget for at denne fullmakten skal overføres til regjeringen, eller Kongen i statsråd, som det formelt heter. I tillegg kan det bli flertall for at departementet må kjøpe tilbake Lista flystasjon. Arbeiderpartiet har fremmet slike forslag i forbindelse med at spørsmålet om salg av forsvarseiendom kommer til behandling i stortingssalen. Fremskrittspartiet støtter forslaget om at departementet skal miste fullmakten til å selge forsvarseiendom, mens Sosialistisk Venstreparti tar en avgjørelse om kort tid. Klar korreks Blir forslaget vedtatt, vil det være en klar korreks til forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) for hennes behandling av spørsmålet. Vi har ingen tillit til at Forsvarsdepartementets ledelse er i stand til å ta seg av slike spørsmål. Krohn Devold har vist gang på gang at hun ikke klarer å håndtere slike spørsmål på en skikkelig måte, sier Frp-formann Carl I. Hagen til NTB. Hagen mener det er viktig å se på den samfunnsmessige nytten av slike salg. Norge er ikke i en slik situasjon at vi trenger å selge unna bare for å få penger, sier han. Hun vil vel ikke oppfatte det som mistillit, men det må tolkes ganske nær, sier Frps forsvarspolitiske talsmann Per Ove Width til NTB. Vi har ikke tatt stilling til spørsmålet ennå, derfor vil jeg vente med å komme med noen konklusjon til det er ferdigbehandlet i stortingsgruppa, sier SVs forsvarspolitiske talsmann Kjetil Bjørklund. Riksrevisjonen har kritisert salget av forsvarseiendom og sier at reglene for slikt salg ved flere anledninger ikke er blitt fulgt. Gjenkjøp av Lista? Det mest omstridte salget er salget av Lista flystasjon i Farsund kommune. I Stortinget tirsdag kan det også bli flertall for at Forsvarsdepartementet skal kjøpe eiendommen tilbake. Her er det to forslag, ett fra Ap og ett fra Frp. Frp har som forutsetning at Lista skal benyttes til lukket asylmottak. Dette er det ingen støtte for i Stortinget. Stemmer derimot Frp for Aps forslag, vil det etter alt å dømme være flertall for tilbakekjøp. SV har formelt ikke tatt standpunkt, men Bjørklund mener at Lista flystasjon fortsatt bør være i offentlig eie. Subsidiær stemmegivning fra vår side vil kanskje ikke bli avgjort før i salen. Det vil nok henge i lufta helt fram til debatten, sier Width. Hagen regner kort og godt med at Ap subsidiært vil stemme for forslaget fra Frp.