Kan koste 192 millioner å rive Mjøsbrua

Beregninger gjennomført Dr.ing. Aas-Jakobsen AS viser at det kan koste like mange millioner å rive Mjøsbrua som det en gang kostet å bygge på 1980-tallet.

- Kroneverdien har selvsagt endret seg, men rivekostnaden er nesten lik hva det kostet å bygge Mjøsbrua i sin tid, sier prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen til Hamar Arbeiderblad.

Årsaken til at den må rives er at verken fylkeskommunene eller kommunene vil drifte eksisterende bru som lokalveg.

Dr.ing. Aas-Jakobsen AS har på vegne av Statens vegvesen laget rapporten som viser kostandene med å rive brua.

I rapporten kommer disse alternativene frem.
* Mest mulig av brua bringes til land og gjenbrukes. Kostnad: 192 millioner kroner.
* Mest mulig av brua bringes til land og gjenbrukes, mens søyler og fundamenter sprenges. Kostnad: 127 millioner kroner.
* Nesten hele brua sprenges ned. Kostnad: 45 millioner kroner.

Vegvesenet har foreløpig ikke bestemt seg for hvilket alternativ de ønsker å gå for.