Kan bli storutbygging av boliger i Kina

Middelklassens økte boligkrav kan føre en enorm utbygging av boliger i verdens mest folkerike land.

Dagens Næringsliv skriver at det internasjonale kredittvurderingsselskapet Fitch forvent en massiv boligbygging i Kina i årene fremover. Det skal være et behov for å bygge ut rundt 800 millioner kvadratmeter bolig hvert år frem mot 2030. Til opplysning skal det norske boligarealet bestå av rundt 300 millioner kvadratmeter. Man skal hvert år i tiden fremover altså bygge ut nær tre ganger så mye som det samlede totale boligarealet i Norge. Dette er enorme dimensjoner som det er vanskelig å sette seg inn i, men at vil føre til en enorm byggeaktivitet er hevet over enhver tvil.

Det kinesiske boligmarkedet er ikke enkelt å bli helt klok på, det er stort og komplisert. Prisnivået varier mye og ofte. I de store byene er prisene som i de vestlige storbyene – prisene ligger skyhøyt. Andre steder er både prisene og ikke minst standarden langt lavere. Fremover er det både forventet og sterkt ønsket at mange skal flytte inn mot de store byene – og da er det middelklassen vi først og fremst snakker om. De forventer nå en viss standard på sine boliger, og enten om man skal bo i de store byene, eller i de mellomstore byene, forventer de en standardheving. Det betyr at mange eksisterende boliger skal rives og bygges opp igjen, og de vil bli bygget veldig mye på jomfruelig mark. Selvsagt vil de store leilighetskompleksene dominere.

Veksten i den kinesiske økonomien har vært høyere tidligere, men aktivitetsnivået er fortsatt høyt. Med den enorme boligutbyggingen som nå spås, vil dette gi en stor aktivitet i byggenæringen, ikke minst med tanke på den store infrastrukturutbyggingen som også kontinuerlig skjer i landet. For rundt 12 år siden førte den enorme byggeaktiviteten i Kina til stor etterspørsel etter viktige råvarer, noe som påvirket hele verden. Stålprisene gikk rett opp, og andre varer fikk en kraftig prisøkning på grunn av den store aktiviteten. Det er nok ikke å forvente at vi vil se lignende tilstander nå, men med en kraftig vekst i et allerede omfattende marked, kan det være greit å følge med.