Passkontrollen på Oslo lufthavn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kan bli innreisekontroll til USA på norske flyplasser

Norske myndigheter forbereder forhandlinger med amerikanske myndigheter om innreisekontroll på Oslo Lufthavn for dem som skal reise til USA.

Det er fagseksjonen i Samferdselsdepartementet som arbeider med saken nå i samråd med andre berørte departementer, får NTB opplyst i departementet mandag.

Siden i fjor sommer har flyplassledelsen ved Oslo Lufthavn arbeidet med å forberede ordningen som gjør det mulig for reisende å gjøre unna innsjekking og eventuell tollklarering på norsk jord og lande i USA som om det var en innenriksflyging.

Detaljerte planer

– Planene som var litt grovhogd for over ett år siden, er nå utarbeidet i detalj sammen med amerikanerne. Vi har nå et opplegg som både de og vi tror på, lokalt hos oss, sier Knut Holen, direktør for terminaldrift på Gardermoen, til NTB.

Terminaldirektøren sier det dreier seg om den fysiske utformingen på flyplassen.

– Dette blir ikke i forbindelse med den nye terminalen som nå står ferdig, men et annet byggetrinn. Vi er også avhengig av en prosess mellom norske og amerikanske myndigheter. Det er den vi venter på, sier Holen.

Han legger til at det uansett vil ta flere år før den nye ordningen er på plass.

Arlanda i 2019

Sverige ligger an til å bli det første skandinaviske landet som innfører såkalt preclearance for flyreisende til USA. I så fall blir Sverige det andre landet i Europa som gir reisende denne muligheten. I dag er det bare Irland som har tilbudet.

Flyplassdirektør Kjell-Åke Westin ved Stockholm Arlanda Airport sier til TT at avhengig av når den politiske prosessen er ferdig, regner han med at ordningen vil være på plass en gang mot slutten av 2019.

Han mener det ikke vil føre til at køen med reisende flyttes fra USA til Arlanda.

– I USA er det veldig mange flighter som kommer inn samtidig fra Europa, det er som en bølge som kommer. Det kommer vi ikke til å oppleve på Arlanda, sier han.

Innenrikspassasjer

Han forklarer at passasjerene til USA vil sjekke inn som vanlig og gå gjennom sikkerhetskontrollen før de ankommer det nye anlegget. Der vil de gå gjennom amerikansk sikkerhetskontroll hvor dokumenter blir kontrollert og man går gjennom tollen.

Bagasjen blir kontrollert etter spesielle rutiner. På Arlanda vil de ha fire gater slik at flyplassen kan ha fire avganger til USA samtidig.

Dermed er du såkalt «pre-cleared», det vil si at du behandles som en innenrikspassasjer.

– Jeg har selv prøvd det og når man er framme er man ute etter femten minutter. Det betyr mye, sier flyplassdirektøren.

Bevæpning

Svensk politiet har blant annet utredet om de amerikanske tjenestemennene som skal utføre jobben kan være bevæpnet. Det er også ett av spørsmålene norske myndigheter må ta stilling til.

Oslo Lufthavn på Gardermoen er lik Arlanda valgt ut av amerikanske myndigheter som en av ti nye flyplasser i verden til å ha et slikt tilbud.

– Bevæpning er ett av de spørsmålene som diskuteres. Det er noen praktiske spørsmål vi må utrede videre og ha gode løsninger på. Det må både tilfredsstille amerikanernes krav til sikkerhet og samtidig ivareta det som er viktig for oss, sa Holen til NTB i fjor sommer.