Kampanje for svensk arbeidskraft

Konkurransedyktig lønn og ordnede arbeidsforhold skal lokke flere svensker til å ta jobber i blant annet norsk byggenæring.

I en kampanje som dras i gang i nabolandet om kort tid, er målsettingen at arbeidsløse svensker tar seg arbeid i norske bedrifter med behov for arbeidskraft. I flere yrker er det ifølge NAV den nye arbeids- og velferdsetaten et skrikende behov for rekruttering. Det gjelder innenfor verftsindustrien, bygg og anlegg, omsorg og helse og noen serviceyrker. Arbeidsledigheten er lavere enn på lenge, men dette betyr også at bedrifter for eksempel innen verftsindustrien mangler arbeidskraft, sier direktør for arbeid og aktivitet i NAV, Erik Oftedal. Jobbmesser Gjennom EURES-samarbeidet er planen at tjenestetilbudet til norske bedrifter skal bli bedre. I statsbudsjettet har regjeringen innstilt på 10 millioner kroner i økte midler til rekruttering. EURES European Employment Services har som mål å få flest mulig i arbeid, uavhengig av landegrenser. I løpet av våren kommer den svenske divisjonen i EURES til å arrangere jobbmesser i Borås, Skövde, Trollhättan og Göteborg i samarbeid med norske arbeidsgivere. I tillegg er det planlagt en ungdomsmesse der målgruppen er arbeidssøkende mellom 18 og 30 år. Boforhold Det er generelt høyere lønninger i Norge i forhold til Sverige, og hvis arbeidsgivere kan få ordnede arbeidskontrakter og boforhold på plass, er det gode muligheter for at mange tar turen over for å skaffe seg arbeid, sier den svenske EURES-rådgiveren Arne Arvidsson til NTB. I en undersøkelse som ble foretatt av EURES i Sverige svarte 8.289 arbeidssøkere at de kunne tenke seg eller var villige til å ta arbeid i Norge. I Sverige er det nå rundt 7 prosent arbeidsløshet. Fire prosent er helt arbeidsløse mens 3,1 prosent går i ulike arbeidsmarkedsprogrammer, sier Arvidsson. I Norge viser NAVs ledighetstall for desember 2006 at 49.800 personer var uten arbeid. Det er 23.000 færre enn for ett år siden, og det utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 11.300 personer på forskjellige sysselsettingstiltak