Kalkulatør - Store landprosjekt

Til våre kalkyleavdeling i Oslo trenger vi 1 – 2 nye medarbeidere for anbudsarbeid med store landprosjekt. Avdelingen jobber med store bygg og anleggsjobber og alt fra utviklingsprosjekt til beskrevne entrepriser. Vi har behov for en erfaren kalkulatør med byggbakgrunn, gjerne entreprenør, og en med bakgrunn fra anlegg/infrastruktur.
Vi har et bredt faglig miljø som trekkes inn i tilbudsteamet etter behov og jobber tverrfaglig med fokus på kundens behov. Som ansvarlig kalkulatør vil du få ansvar for at kalkylearbeidet blir komplett med bidrag fra innkjøp og fagkalkyle og koordinering av alle fag, både egne, UE, rigg og drift.
Du vil også bidra med utvikling av alternative kalkylemetoder.

Firma Reinertsen AS
FylkeOslo
Søknadsfrist31.03.2011

Arbeidsoppgaver

 

 • Utarbeidelse av anbud i samarbeid med et tilbudsteam
 • Utvikling av konsept i samarbeid med ARK i pris/design konkurranser
 • Utarbeide faglig del av forespørselsgrunnlaget som innkjøper sender ut i leverandørmarkedet.
 • Vurderer innkomne tilbud med tanke på fag og delta i forhandlinger med underleverandører.
 • Vurdere risiko og muligheter innenfor egen kalkyle.
 • Lagre erfaringstall fra kalkyle og løpende prosjekter.

 

Kvalifikasjoner/ønskede egenskaper:

 

 • Løsningsorientert personlighet
 • Kvalitetsorientert og effektiv
 • Faglig solid og trygg i rollen
 • Selvstendig
 • Relevant erfaring med kalkulasjonsarbeid 

 

Vi kan tilby

 

 • Store utviklingsmuligheter i et bredt tverrfaglig miljø
 • Spennende og utfordrende prosjekter
 • Gode og konkurransedyktige betingelser
 • Trygge og stabile forhold
 • Gratis treningsstudio
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Kantine og flotte kontorer

Vis flere stillinger: