Kaldere vær ga høyere strømpris

Kaldere vær i forrige uke har ført til en oppgang i strømprisen de siste dagene. Snittprisen nærmer seg nå 40 øre per kilowattime for standardkontrakter. Det er fortsatt abonnenter med markedspris-kontrakt (spot) som kommer best ut.

I uke 46 var en markedspriskontrakt 8,1 øre billigere enn en vanlig standardkontrakt, og også tilsvarende billigere enn fastpriskontraktene som tilbys på markedet i dag. Kjøligere vær den siste uka førte til at elektrisitetsforbruket i de nordiske landene økte kraftig. Norsk vannkraftproduksjon steg med nærmere 20 prosent, og har dekket mye av etterspørselsøkningen i hele Norden, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Krafteksporten fra Norge til de andre nordiske landene den siste uka er den høyeste som er registrert over en uke siden sommeren 2002. Tilsiget til vannmagasinene i forrige uke var dobbelt så høyt som normalt, tilsvarende 3,1 TWh. Fyllingsgraden er nå 91,9 prosent, det høyeste nivået som er registrert for uke 46 siden 1983. På grunn av den høye produksjonen gikk magasinbeholdningen ned med 0,1 prosentpoeng, til tross for det store tilsiget.