Lekteren som i dag tjener som hurtigbåtkai i Kristiansund, må lenses for tusenvis av liter vann hver uke, og kan synke. Foto: Jan Arve Ødegård / Tidens Krav

Kai i Kristiansund kan gå til bunns

Lekteren som fungerer som hurtigbåtkai i Kristiansund, lekker inn mellom 1.000 og 3.000 liter vann i døgnet, og kan nå synke.

Det skriver Tidens Krav i en artikkel på sine nettsider.

En ny lekter vil, ifølge artikkelen, koste 7,5 millioner kroner.

I Kristiansund fungerer en gammel lekter som hurtigbåtterminal. Denne lekker inn et sted mellom 1.000 og 3.000 liter i døgnet uten at man vet eksakt. Den blir lenset én gang i uka av havnevesenet for å holde seg flytende.

Arnt Helge Honstad i Kristiansund og Nordmøre havn sier overfor Tidens Krav at det ikke er forsvarlig at hurtigbåtlekteren blir liggende så veldig mye lengre.

– Den er i så dårlig forfatning at det sannsynligvis bare er et spørsmål om tid før vi har et meget stort problem, skriver Honstad. Det er med andre ord reell fare for at den kan synke, sier han til avisen.

Kristiansund og Nordmøre havn (KNH) er i ferd med å bygge ut ei ny og moderne havn på Hitra, utstyrt med en splitter ny lekter til hurtigbåthavn.

Den nye lekteren får en lengde på 40 meter og en bredde på 10 meter. Det skal også bygges en passasjerterminal på 233 kvadratmeter, og i hovedhallen blir det venterom med sitteplass for 50 personer. Bygging pågår, og terminalen ventes levert i september, skriver Tidens Krav.

I forbindelse med anbudsinnbydelsen sørget havneselskapet for å sikre seg opsjon på enda en slik lekter. Denne opsjonen tilbyr de nå fylkeskommunen å overta.

– Prisen for komplett passasjerterminal levert Kristiansund vil ikke overstige 7,5 millioner kroner, opplyser Geir Kjønnøy i KNH.

Da er isolert venterom, benker, toaletter, teknisk rom, lys, oppvarming og vannforsyning med mer, alt tilpasset universell utforming, inkludert. Byggetid er tre til fem måneder.