Kaeser resertifiserer

KAESER Kompressorer AS er for 12. år på rad resertifisert etter ISO-normen 9001 og 14001.

Selskapet fikk sin første sertifisering allerede i 1998. Kvalitet har blitt en selvfølge for bedriften.

- Det er med stolthet vi går videre med fornyet sertifisering til kvalitetsnormen 9001-2008 og miljønormen 14001-2004, sier Kvalitetssjef Anne Gro Halvorsen i KAESER Kompressorer AS. Hun har vært ansatt i bedriften siden 1992, og vet hva hun snakker om.

Bedriften fikk sin sertifisering allerede i 1998. Ikke mindre enn ett år senere ble de, som den første og hittil eneste i trykkluftbransjen, sertifisert etter miljønormen 14001. - Kvalitet og miljø går hånd i hånd. Vi føler et stort ansvar overfor våre kunder, at vi hele veien tilbyr et riktig produkt, til forventede kvalitet, levert til avtalt tid.

- I tillegg har vi selvsagt stort fokus på miljøet, ikke bare det som er rundt oss til daglig, men materialbruk og produksjonsmetoder er viktige faktorer, spesielt med tanke på energisparing og utslipp, her er KAESER best i klassen. Når kunden velger en ISO-sertifisert leverandør, er han sikret høy servicegrad, fra forespørsel til leveranse og senere oppfølging - og ikke minst, maksimal sporbarhet i alle ledd i prosessen, noe som er selve fundamentet i ISO-normen.

- Vi opplever at dette blir mer og mer viktig i et marked der konkurransen er stor og midlene til tider er begrenset, avslutter Anne Gro Halvorsen.