KAESER med nytt bygg

Etter tilnærmet full renovering blir det nesten som å flytte inn i et nytt bygg for KAESER Kompressorer AS i Vestby.

Vi bygger om lokalene for å kunne betjene kundene bedre. Vi vil få bedre logistikkløsninger i form av et nytt paternosterlager, blant annet. Utvendig vil man kunne se at bygget blir større og det blir tilpasset KAESERs Corporate Identity. Den samme tilpasningen skjer i andre land, forklarer adm. dir Yngvar Carlsen. Det er store investeringer som skal gjøres, men ifølge Carlsen er dette i tråd med filosofien selskapet står for: Kvalitet og lang levetid. KAESER Kompressorer AS ble etablert i 1990 og har siden det opparbeidet seg et solid fotfeste i markedet. Vi vet at investeringen i et nytt bygg vil bli til nytte og glede både for oss som jobber her og alle som har behov for trykkluft i en eller annen form. I løpet av sommeren 2006 skal alt være klart, foreller Carlsen.