Kaefer fikk Kårstø-kontrakt

Kaefer Energy har blitt tildelt ansvaret for alt vedlikehold innen isolering, stillas og overflatebehandling (ISO) på petroleumsindustrianlegget Kårstø. Stillasgruppen har hovedansvar for stillasdelen av kontrakten.

Det skriver Stillasgruppen i en pressemelding tirsdag.

Statoil har på vegne av Gassco tildelt Kaefer Energy ansvaret for å utføre ISO-vedlikehold på Kårstø for mange år fremover, heter det i meldingen.

Kontrakten omfatter, ifølge pressemeldingen, Kårstø-anleggets totale behov for tjenester og materiell innen de fleste av Kaefers hoveddisipliner, som isolering, stillas, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse. Kontrakten innbefatter også tilkomstteknikk og habitat, samt ingeniørtjenester innen alle relevante fag, skriver Stikllasgruppen.

I kontrakten skal Stillasgruppen ha hovedansvar for leveranse av utstyr og personell innen stillas og habitat. Kontrakten har for Stillasgruppen en estimert kontraktsverdi inkludert opsjoner på mer enn 300 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

Kontraktens varighet er 4 år med opsjon på 3 og 2 år, totalt 9 år.

– Dette er en svært viktig kontrakt for Stillasgruppen, og av stor betydning også for flere av våre datterselskaper, spesielt Stillasgruppen Produksjon for levering av eget og norskprodusert stillasutstyr, og for Stillastjenester AS for levering av personell for planlegging, koordinering og bygging, endring og demontering av stillas, uttaler Stillasgruppen i pressemeldingen.